Bankári sú optimistickí, ale plánujú skôr šetriť | KPMG | SK

Bankári sú optimistickí, ale plánujú skôr šetriť

Bankári sú optimistickí, ale plánujú skôr šetriť

Respondenti najnovšieho prieskumu KPMG - Banking Executive Survey 2014 očakávajú, že príjmy bánk v tomto roku budú rovnaké alebo vyššie ako v roku 2013. Takmer polovica manažérov bánk verí, že rok 2015 prinesie pre sektor ešte lepšie výsledky. Je to veľký kontrast oproti  prieskumu z roku 2012, kedy iba 13% opýtaných verilo, že sa situácia v bankovníctve bude zlepšovať.

1000

Súvisiaci obsah

Banking Executive Survey 2014

V oblasti ziskovosti sú top manažéri bánk v regióne strednej a východnej Európy (ďalej v texte ako SVE) mierne skeptickí, keď iba tretina z nich očakáva nárast ziskov oproti roku 2013. Generálni riaditelia sa zhodujú v očakávaní, že v najbližších piatich rokoch sa bude zosilňovať regulácia. Takmer všetci (99%) respondenti považujú práve regulačné opatrenie za faktor, ktorý najviac ovplyvňuje bankový sektor. 

„Základná otázka, ktorá rezonuje u nás, je, ako sa premietnu do praxe prenesené kompetencie regulátora trhu z Národnej banky Slovenska na Európsku centrálnu banku a či tento krok prinesie aj nejaké pozitíva pre slovenské banky,“ konštatuje v súvislosti z centralizáciou regulácie Rastislav Nemec, Riaditeľ oddelenia manažérskeho poradenstva pre finančný sektor, KPMG na Slovensku.

Prieskum KPMG tiež ukázal, že medzi manažérmi bánk je tendencia k znižovaniu nákladov v porovnaní s investíciami pre dlhodobý rast.  Väčšina respondentov avizovala, že investície pôjdu najmä do rozvoja produktov. V tejto oblasti plánuje navýšiť alokáciu zdrojov 56% bankových manažérov. Všeobecne banky v regióne SVE plánujú v rámci distribučnej siete investovať viac do online nástrojov ako do rozvoja služieb na pobočkách. Bankári v regióne SVE však nepovažujú za veľmi dôležité venovať sa hi-tech inováciám, ako sú napríklad biometria. 

V oblasti rozvoja banky významne pociťujú potrebu šiť služby na mieru jednotlivým cieľovým skupinám, zjednodušiť produkty a zaviesť nové platobné systémy. „Mnohé banky implementujú nové multikanálové technológie, samotné technológie však úspech nezaručia,“ dopĺňa Rastislav Nemec.

O prieskume

Prieskum Banking Executive Survey 2014 nadväzuje na rovnakú štúdiu z roku 2012. Respondentmi boli členovia top manažmentu bánk v regióne strednej a východnej Európy, ktorí ponúkli svoje názory na súčasný stav bankového sektora. V tomto roku bol prieskum vykonaný v 14 krajinách – Albánsko, Rakúsko, Bielorusko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Kosovo, Srbsko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 155 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví. 

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať