Automobilový priemysel hľadá 300 nových talentov | KPMG | SK

Automobilový priemysel hľadá 300 nových inžinierskych talentov

Automobilový priemysel hľadá 300 nových talentov

Bratislava, 8. 12. 2014 – Rozvoj  výskumu a vývoja v automobilovom priemysle má tri hlavné prekážky: pracovnú silu, financie a podporu štátu. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť KPMG v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR.

1000

Súvisiaci obsah

Automobilový priemysel hľadá 300 nových inžinierskych talentov

Výsledky prieskumu na tému výskum, vývoj a inovácie v automobilovom priemysle potvrdili naše predpoklady, že nás čaká v najbližšom období veľký rozmach v tejto oblasti,“ zhodnotil  na úvod Jaroslav Holeček, prezident ZAP SR.

Výsledky prieskumu ukázali, že zo 74 zúčastnených dodávateľských firiem má viac ako tretina (35%) z nich na Slovensku vlastné R&D centrum. Ďalšia viac ako pätina (21%) respondentov plánuje do troch rokov takéto centrum zriadiť. Zvyšní  respondenti  R&D centrum na Slovensku zriadiť neplánujú;  v týchto prípadoch je výskum a vývoj zväčša situovaný v materskej spoločnosti v zahraničí. Jaroslav Holeček to označuje ako podmienku konkurencieschopnosti: „Dnes už nestačí výrobky iba produkovať, ale subdodávatelia do automobilovéhopriemyslu ich musia sami vyvíjať, zdokonaľovať a zabezpečovať realizáciu ich neustáleho rozvoja.“

Nábor nových inžinierskych talentov je jeden z najdôležitejších faktorov rozvoja inovácii v podnikoch. Vladimír Švač z KPMG doplnil: „Dodávateľské firmy v automobilovom odvetví plánujú prijať v najbližšom roku cca 300 výskumno-vývojových pracovníkov pre svoje R&D centrá.“ (pozn. R&D – výskum a vývoj, z angl. research and development). Až 62 % zo 74 zapojených respondentov do prieskumu však deklarovalo nedostatok inžinierskych talentov. Toto zistenie by malo byť výzvou najmä pre univerzity, kde je potrebné zlepšovanie procesu vzdelávania a napojenie na prax.

Na druhom mieste by podniky pri rozvoji R&D privítali pomoc so získavaním externých finančných prostriedkov pre výskum a vývoj. Finančnú pomoc pri svojom inovačnom úsilí očakávajú zo strany štátu a táto podpora by určite zavážila aj pri presviedčaní materskej spoločnosti o potrebe investícií do výskumu a vývoja na Slovensku.

Martin Morháč, vedúci komisie pre vedu a výskum ZAP SR, hovorí: „v porovnaní so svetom máme veľmi malý podiel podnikových výdavkov na výskum a vývoj. Dôvodom je aj fakt, že u nás nie sú odpočítateľnou položkou z daňového základu, ako je to štandardom v zahraničí.“ M. Morháč dúfa, že novela zákona, ktorá dovoľuje od 1. januára 2015 firmám si uplatniť 25 % svojich R&D výdavkov ako daňový základ, bude motivačnou pre slovenské firmy v tejto oblasti.

Podľa výsledkov prieskumu ZAP SR a KPMG nesú najčastejšie hlavnú zodpovednosť za rozvoj výskumu, vývoja a inovácií v podnikoch na Slovensku najvyšší manažéri, teda výkonný alebo generálny riaditeľ. Slovenské podniky sa zamýšľajú aj nad spoluprácou s inovatívnymi start-upmi orientovanými na nové technológie. Vladimír Švač dodal: „Tento novodobý fenomén už zavítal aj na Slovensko a štvrtina dodávateľov automobiliek ho víta ako potenciál pre spoluprácu. Bude však veľkou výzvou tieto dva svety prepojiť.“

 

KONIEC

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová

Markets, Marketing and Communication,Manager 

+421 915 758 925

bdubenova@kpmg.sk

 

Informácia o KPMG: KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 155 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Automotive Innovation Survey

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať