Mladí túžia budovať nové veci, peniaze sú vedľajši | KPMG | SK

Mladí túžia budovať nové veci, peniaze sú vedľajšie

Mladí túžia budovať nové veci, peniaze sú vedľajšie

Podľa najnovšieho prieskumu KPMG „Startup survey 2014“ viac ako tretina začínajúcich slovenských podnikov už generuje prvé príjmy. V oblasti financovania svojho nového podnikania využívajú Slováci prevažne osobné úspory. Pätina čerpá finančné prostriedky od priateľov a rodiny.  

1000

Súvisiaci obsah

Zaujímavým zistením je, že iba 43% respondentov z radov startupov menovala finančné príjmy za svoju hlavnú motiváciu. Veľká väčšina (89%) chce prioritne „budovať niečo nové“ a 57% motivuje myšlienka, že vybudujú produkt/ službu, ktorá zmení sektor, v ktorom pôsobia.

Podľa osobností  slovenskej startup scény majú v najbližších 12 mesiacoch najväčší potenciál projekty Aeromobil (projekt lietajúceho auta),  Datamolino (spracovanie faktúr bez nutnosti vkladať dáta ručne do systému) a Sli.do (platforma pre online konferencie a podujatia).   

Hlavnou silnou zbraňou slovenských startupov sú podľa výsledkov prieskumu KPMG technické zručnosti. Do popredia tiež vystupujú tvorivé schopnosti ako generovanie nápadov a dizajn produktu.  Naopak medzery majú naši začínajúci podnikatelia hlavne vo finančnom plánovaní. Myslite vo veľkom. Dôverujte sebe a svojmu tímu. Vyberte si tých najlepších odborníkov z každej oblasti (dodávatelia, právnici, daňoví poradcovia, odborníci na duševné vlastníctvo), povedal Juraj Vaculík, Výkonný riaditeľ a investor, Aeromobile.   

Čo by podľa odborníkov v súčasnosti najviac pomohlo slovenskému startup ekosystému? Podľa Antona Zajaca, Prezidenta spoločnosti ESET Severná Amerika je to najmä podpora zo strany vlády. Podľa Zajaca by pomohlo napríklad zriadenie fondu, z ktorého by sa mohli spolufinancovať začínajúce podniky, a prijatie daňových stimulov pre tzv. podnikateľských anjelov.   

Výsledky prieskumu KPMG tiež ukázali, že zakladatelia startupov na Slovensku, sú vzdelaní. Až 79% respondentov má totiž vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa. Medzi začínajúcimi podnikateľmi v USA je to iba 43%. Medzi slovenskými startupmi dominujú predovšetkým muži;  až 76% opýtaných firiem nemalo zastúpenú medzi zakladateľmi ani jednu ženu.  Takmer dve tretiny (65%) respondentov uviedlo, že pracujú v dvoj- alebo trojčlennom tíme. Iba 17% začínajúcich podnikateľov pracuje samostatne.     

O prieskume 

Zber dát prieskumu Startup survey 2014 bol vykonaný v júni a júli 2014.  Respondenti pozostávali zo štyroch skupín: startupy (37%), korporácie (38%), subjekty verejného sektora (13%), organizácie podporujúce startupy (7%) a investori (5%). Medzi investormi boli zastúpená väčšina kľúčových entít zastupujúcich túto cieľovú skupinu v rámci SR. Okrem výsledkov sa v publikácii nachádzajú aj postrehy, názory a odporúčania 13 osobností slovenskej startup scény.  

     

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte: 

KPMG Slovensko spol. s r.o. 

Beata Dubeňová  

Markets, Marketing and Communication, Manager   

+421 915 758 925  

bdubenova@kpmg.sk   

Informácia o KPMG: 

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 155 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.  

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať