Ako vnímajú slovenskí manažéri súčasnú ekonomiku? | KPMG | SK

Ako vnímajú slovenskí manažéri súčasnú ekonomiku?

Ako vnímajú slovenskí manažéri súčasnú ekonomiku?

Manažéri slovenských firiem veria v euro, podporujú jadrovú energetiku, nespoliehajú sa na EÚ fondy a myslia si, že vláda by mala hľadať prostriedky na podporu vzdelávania, vedy a inovácií, aby podporila konkurencieschopnosť našej krajiny. To sú hlavné zistenia najnovšieho prieskumu KPMG "Pulz hospodárstva 2014". Prieskum sa uskutočnil v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy.  

1000

Súvisiaci obsah

Prijímanie a udržanie kvalifikovaných zamestnancov je stále väčším problémom pre spoločnosti v strednej a východnej Európe (ďalej v texte ako SVE).  Tento stav povedie pravdepodobne k ďalšiemu rastu platov v roku 2015. Viac ako dve tretiny (69%) manažérov v regióne sa v prieskume vyjadrili, že plánujú zvýšiť platy zamestnancov v budúcom roku. Hlavnou hnacou silou pre zvýšenie platov je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a tlak zo strany zamestnancov. Na Slovensku väčšina (54%) opýtaných neplánuje žiadne zmeny v tejto oblasti.  

V krajinách SVE8 si 75% manažérov myslí, že tieňová ekonomika je problém, ktorý treba riešiť. Z jej foriem respondenti pokladajú za najpálčivejšie vyhýbanie sa daňovým povinnostiam utajovaním skutočných príjmov. Podvody v oblasti DPH považujú za vážny problém najčastejšie Slováci (54%), Maďari (37%) a Estónci (31%).  

Podľa prieskumu KPMG sa 43% respondentov v krajinách SVE8 vyjadrilo, že ich príslušné vlády by mali hľadať spôsob, ako zvýšiť výdavky na vzdelávanie, vedu a inovácie do roku 2018. Veda jasne dominovala nad rastom infraštruktúry (15%) a výdavkami na zdravotný systém (14%). Podpora vedy, vzdelávania a inovácií získala najväčšiu podporu na Slovensku (56%) a v Maďarsku (52%).  

"Ako región SVE postupne stráca výhodu nízkych výrobných nákladov, manažéri vnímajú dôležitosť vedomostnej ekonomiky, čo nás zaväzuje investovať viac do vzdelávania a inovácií, aby sme si udržali konkurencieschopnosť" povedal Ľuboš Vančo, Predseda Rady partnerov KPMG na Slovensku. Kým prakticky nikto z respondentov prieskumu neverí v zániku eura, mnohí biznismeni predpovedajú našej mene po vstupe Litvy do Eurozóny stabilné roky. V pozíciu eura silne veria najmä v Poľsku (62% opýtaných), ale aj na Slovensku (48%) a v Estónsku (46%).  

Podľa prieskumu KPMG 65% litovských vedúcich pracovníkov priznalo, že obrat ich firiem závisí na financovaní z EÚ fondov. Slovensko v tomto ukazovateli dosiahlo 23%, čo je najmenej zo zúčastnených krajín.  

S ohľadom na pozitívne vnímanie budúceho rastu ekonomiky v SVE 69% vedúcich pracovníkov v regióne plánuje v rokoch 2015-2017 nové investície. Svoju činnosť sústredia najmä na domáce trhy a na susedné krajiny.  

Výsledky prieskumu ukázali silnú podporu jadrovej energetiky v Českej republike (77% manažérov), ako aj na Slovensku (66%) a v mnohých iných krajinách. Tento výsledok naznačuje, že jadrová energia bude zohrávať kľúčovú úlohu v energetickom portfóliu regiónu. V krajinách SVE8 energiu z jadra podporuje v priemere 40% opýtaných.  

Súčasťou prieskumu KPMG medzi podnikateľmi bola aj otázka o obľúbených pohybových aktivitách. V regióne SVE8 preferuje až štvrtina manažérov jazdu na bicykli, nasleduje plávanie (15%) a beh (14%). Jazda na bicykli je najpopulárnejšia na Slovensku (45% respondentov), v Českej republike (24%) a Lotyšsku (24%). Beh majú radi najmä v Maďarsku (23%), plávanie v Rumunsku (23%), zatiaľ čo Estónci preferujú golf (18%).   

O prieskume “Pulz ekonomiky 2014”  

V septembri 2014 sa členské spoločnosti siete KPMG pýtali manažérov v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy ( Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovensko), aby sa podelili o svoje názory na ich národné ekonomiky, euro, zahraničné investície, daňové prostredie, politiku odmeňovania a personálnu politiku v ich firmách. Na online prieskum odpovedalo 456 vedúcich pracovníkov, manažérov a majiteľov firiem.  Z respondentov bolo 88% predstaviteľov vrcholového manažmentu a 11% majiteľov firiem, pričom 30% zúčastnených bolo žien. Takmer dve tretiny (65%) zúčastnených  podnikov aktívne exportuje.   Kompletné výsledky prieskumu v anglickom jazyku sú dostupné na: http://kpmgpulsesurvey.com/  

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubeňová

Markets, Marketing and Communication, Manager

+421 915 758 925

bdubenova@kpmg.sk  

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 155 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje. Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať