Aktívny pacient stojí až o pätinu menej | KPMG | SK

Aktívny pacient stojí až o pätinu menej

Aktívny pacient stojí až o pätinu menej

Podľa novej štúdie poradenskej spoločnosti KPMG International by mali byť pacienti a ich opatrovatelia oveľa viac zapájaní do voľby liečby a svojich zdravotných plánov.  Existujúce modely starostlivosti  v tejto oblasti zlyhávajú, čo môže mať za následok zbytočne veľa diagnostiky, liečebných kúr a zvýšené náklady.

1000

Súvisiaci obsah

„Podpora pacientov a opatrovateľov v snahe byť aktívnymi v starostlivosti o zdravie vedie nielen k lepším výsledkom pre pacienta, ale má potenciál vytvoriť nákladovo efektívnejšie modely starostlivosti," hovorí Dr Mark Britnell , predseda globálnej praxe KPMG v oblasti zdravotníctva. " Nezávislá analýza naznačuje, že väčšina aktívnych pacientov stojí o 8% až 21% menej” 1.

Správa KPMG konštatuje, že ľudia s dlhodobo zlým zdravotným stavom trávia u lekárov len malú časť svojho liečenia. Drvivá väčšina starostlivosti je poskytovaná samostatne, s pomocou opatrovateľov alebo rodiny. "Aktívni" pacienti, teda tí so zručnosťami, schopnosťami a ochotou riadiť vlastné zdravie a zdravotnú starostlivosť, vedia dosiahnuť pri nižších nákladoch lepšie zdravotné výsledky.Pomocou koučovania a finančných stimulov môžu zdravotnícki pracovníci v určitých situáciách podporovať samodiagnostiku a samoliečbu. To všetko len s využitím komunikačných technológií a dostupných ľudských zdrojov, ako sú lekárnici a komunitní pracovníci.

Nové komunity pacientov sa vytvárajú napríklad na sociálnych médiách. Aplikácie ako je iWantGreatCare vo Veľkej Británii používajú pacienti na zdieľanie informácií a mesačne tam pridajú viac ako 80.000 recenzií a názorov.

Jednou z prvých lastovičiek na Slovensku je platforma Diagnose.me, ktorá spája pacientov s poprednými rádiológmi po celom svete. Je určená pre ľudí, ktorí už dostali primárnu diagnózu od svojho osobného lekára a chcú získať nezávislý odborný posudok na potvrdenie alebo objasnenie diagnózy.

"Je čas prejsť od základnej myšlienky aktívneho pacienta k nájdeniu praktických riešení, ktoré umožnia ľuďom, aby sami vedeli dosiahnuť lepšie zdravotné výsledky za nižšie náklady," uzatvára Dr Britnell.

 

O štúdii

Report Čo funguje: vytvorenie novej hodnoty s pacientmi, opatrovateľmi a komunitou je nová správa globálnej praxe KPMG z oblasti zdravotníctva. Vďaka množstvu podnetných príkladov zo skutočného života z celého sveta správa naznačuje, že väčšia spolupráca s pacientmi, rodinami a komunitou môže zvýšiť samostatnosť , bezpečnosť a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, a zároveň výrazne znížiť náklady.

 

1 Hibbard J H, Greene J, Overton V (2013) ‘Patients with lower activation associated with higher costs; delivery systems should know their patients’ “scores”.’ Health Affairs, 32, no (2013): 216-22

 

 


Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.Beata Dubeňová Markets, Marketing and Communication, Manager +421 915 758 925 bdubenova@kpmg.sk

 

Informácia o KPMG: KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 155 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

 

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať