Rodinné podniky nestrácajú optimizmus | KPMG | SK

Rodinné podniky nestrácajú optimizmus

Rodinné podniky nestrácajú optimizmus

Takmer tri štvrtiny (71%) rodinných firiem v EÚ vidí svoju blízku budúcnosť pozitívne. Predstavuje to nárast o 17% od decembra 2013. Vyplýva to z druhého merania poradenskej spoločnosti KPMG s názvom European Family Business Barometer.  

1000

Súvisiaci obsah

Family Business Barometer 2014

Takmer polovica (49%) respondentov naznačila, že v najbližších mesiacoch plánuje udržať počet svojich zamestnancov, čo je o 13% viac ako v decembri 2013. Znižovať stavy zamestnancov momentálne plánuje iba 11% firiem (z decembrových 23%). 

Ďalšou pozitívnou skutočnosťou, ktorú priniesli výsledky je fakt, že až 81% respondentov už nepovažuje prístup k zdrojom financovania za problém. V poslednom meraní sa takto vyjadrilo iba 49% firiem. Tri štvrtiny rodinných firiem plánujú v najbližšom období nové investície ako súčasť svojich strategických plánov.

Najväčšiu obavu majú rodinné podniky z poklesu ziskov. Vyslovila sa tak takmer polovica opýtaných (49% oproti 38% v decembri 2013). Pre viac ako tretinu (36%) opýtaných je výzvou “bitka o talenty” – teda zamestnancov so správnou dávkou znalostí, zručností a nasadenia. Od decembra je to nárast o 13%. 

„Výsledky ukázali, že rodinné podniky v Európe sú stabilné. Tlak na ziskovosť a obava, či prilákajú tých správnych zamestnancov sú bežnou súčasťou podnikania. Netreba to však podceniť a treba prijať náležité opatrenia, aby sa zaručil dlhodobý úspech týchto firiem,“ povedal R.Pedder, prezident Združenia európskych rodinných podnikov (EFB). 

Že rodinné podniky sú stabilné potvrdzuje fakt, že drvivá väčšina majiteľov plánuje v najbližšom období pokračovať v podnikaní v rámci rodiny a iba 7% zvažuje odpredaj rodinného podniku. 

“Na základe skúseností môžem skonštatovať, že slovenské rodinné podniky sa napriek konkurencii stavajú k budúcnosti tiež pozitívne, "povedal Rastislav Began, riaditeľ oddelenia auditu, KPMG na Slovensku.

Z  prieskumu KPMG vyplýva, že 52% respondentov z radov rodinných firiem by uvítalo jednoduchšie daňové pravidlá (pokles o 10% oproti decembru 2013). Naopak „len“ 40% opýtaných označilo za najväčšiu možnú pomoc pri podnikaní zníženie daňových sadzieb, čo je výrazný pokles o takmer tretinu (32%) oproti poslednému meraniu.45% opýtaných by ocenilo daňové zvýhodnenie a administratívne úpravy pri medzigeneračných prevodoch rodinných podnikov, čo predstavuje nárast o 15% oproti minulému roku. 

O prieskume

Prieskum KPMG European Family Business Barometer sa uskutočnil on-line formou na vzorke 710 vyplnených dotazníkov. Respondentmi boli členovia združenia European Family Business (EFB) v 18 európskych krajinách, vrátane Slovenska, Rakúska, Maďarska a Poľska. Prieskum sa realizoval v období od marca do mája 2014. Ak sa chcete dozvedieť viac o službách a referenciách KPMG pre tento segment, navštívte prosím stránku www.kpmgfamilybusiness.com.  Združenie európskych rodinných podnikov (EFB) zoskupením národných asociácií, ktoré zastupujú firmy dlhodobo vlastnené rodinami, vrátane malých, stredných a veľkých firiem. Firmy združené v EFB majú súhrnný obrat 1 bilión EUR, čo predstavuje 9% európskeho HDP.  

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:  

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubenova 

Markets, Marketing and Communication, Manager 

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk

 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 155 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 138 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 280 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať