Slovak Compliance Circle | KPMG | SK

Slovak Compliance Circle

Slovak Compliance Circle

Vízia pracovať v transparentnom a etickom podnikateľskom prostredí na Slovensku spojila skupinu významných spoločností z rôznych oblasti slovenského trhu, aby spoločným úsilím umožnili presadzovať princípy podnikateľskej etiky a  compliance na Slovensku. Ich prvým krokom je založenie asociácie Slovak Compliance Circle (SCC).

1000

Súvisiaci obsah

Slovak Compliance Circle

Prípady neetického správania sa v  slovenskom podnikateľskom prostredí vyskytujú až nebezpečne často. Žiaľ, toto nie je pre nikoho prekvapujúcou správou. Naopak, pre mnohých je to každodennou realitou. Tlak na neetické správanie prichádza z rôznych smerov a môže ovplyvňovať podnikateľské aktivity na všetkých úrovniach.

Nie len na Slovensku, ale aj vo svete, spoločnosť vníma často podnikateľské subjekty ako tie, ktoré z danej situácie profitujú. V skutočnosti si však väčšina firiem a organizácií uvedomuje, že podľahnutie takémuto tlaku môže viesť k deštrukcii trhu a aj ich podnikania. A mnoho z nich si už ťažkými skúškami v tomto smere prešlo.

Slovak Compliance Circle  je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo ako odpoveď na tento sentiment silnejúci v rámci podnikateľského prostredia na Slovensku. Upozorňuje na nutnosť spoločných koordinovaných aktivít vzhľadom na úroveň etického správania, aká je na slovenskom trhu všeobecne aplikovaná a akceptovaná.   S cieľom zaoberať sa touto výzvou niekoľkí predstavitelia slovenskej podnikateľskej komunity, konkrétne KPMG Slovensko spol. s r.o., Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. a Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, vyvinuli koncept Slovak Compliance Cirle a ako zakladajúci členovia združenie vytvorili. V rámci neho môžu významné  firmy a organizácie na Slovensku spolupracovať a zaoberať sa príčinami a dopadmi tohto znepokojujúceho a rastúceho fenoménu. Ku dňu založenia sa k zakladateľom pridali nasledujúci členovia (uvedení v abecednom poradí): Atos IT Solutions and Services s.r.o., Continental Matador Rubber, s.r.o., Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Mercedes-Benz Slovakia s.r.o., Mondi SCP, a.s., Siemens s.r.o., Slovak Telekom, a.s., Tatra banka, a.s., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Mnohé ďalšie spoločnosti iniciatívu podporujú a sú v procese pripojenia sa k združeniu.

"Veľmi ma teší, že SCC ako platforma pre zdieľanie skúseností, osvedčených postupov, ale i výziev medzi profesionálmi v oblasti compliance sa stala skutočnosťou. Osobitne sa teším na aktivity zamerané na propagáciu compliance ako profesie, ako aj na aktivity na podporu etického správania medzi budúcimi podnikateľskými generáciami” hovorí Ján Vittek, novozvolený predseda predstavenstva SCC.Pre širokú verejnosť je pojem „compliance“  neznámy alebo aspoň nejasný. Cieľom Slovak Compliance Circle je, okrem iného, rozptýliť túto nejasnosť. Snahou združenia bude rozširovať povedomie o osvedčených postupoch pre vymedzenie a dodržiavanie právnych a etických pravidiel správania sa firiem a ich zamestnancov a to nie len vo sfére obchodných vzťahov, ale i ďalších oblastiach ich činnosti a existencie. 

Členovia Slovak Compliance Circle sa zaväzujú dodržiavať etické princípy a aktívne tieto princípy propagovať a aplikovať. Podpísaním Charty SCC členovia  združenia, okrem iného, vyjadrujú svoj záväzok odmietať neetické praktiky a zároveň jasne komunikovať ich hodnoty a postoj k neetickému správaniu a to nie len interne, v rámci vlastnej organizácie, ale aj navonok – všetkým obchodným partnerom a celej spoločnosti. Členovia budú dôrazne a nekompromisne reagovať na akékoľvek prípady etického zlyhania. V tomto duchu sa členovia zaväzujú neustále školiť vlastných zamestnancov, ako aj externých partnerov.Členstvo v SCC je otvorené akýmkoľvek domácim alebo zahraničným právnickým osobám, ktoré prejdú prijímacím procesom a budú nepretržité dodržiavať stanovené podmienky.

Pre slovenskú podnikateľskú komunitu ide o unikátnu príležitosť spojiť svoje individuálne snaženie za účelom propagovať, vyučovať a zavádzať etické praktiky a princípy v podnikaní pre všeobecné dobro slovenskej ekonomiky. Iniciatíva znamená prínos tak pre existujúce firmy a organizácie pracujúce a vytvárajúce pracovné príležitosti na Slovensku, ako aj pre budúcich podnikateľských lídrov.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Beata Dubenova 

Markets, Marketing and Communication, Manager  

+421 915 758 925 

bdubenova@kpmg.sk 

Informácia o KPMG:

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 150 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 138 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 280 ľudí a má 10 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať