Rodinné firmy si veria | KPMG | SK

Rodinné firmy si veria

Rodinné firmy si veria

Rodinné firmy v EÚ veria, že nasledujúcich 6-12 mesiacov bude pre ich podnikanie pozitívnych. Predpokladajú, že obraty im naďalej porastú a takmer dve tretiny rodinných podnikov plánujú i nové investície a rozširovanie podnikania. Vyplýva to z premiérového prieskumu poradenskej spoločnosti KPMG s názvom European Family Business Barometer.

1000

Súvisiaci obsah

European Family Business Barometer December 2013

43% respondentov prieskumu uviedlo, že ich obrat za posledných 6 mesiacov vzrástol a 26% predpokladá, že  tento pozitívny stav potrvá i v najbližšej dobe. Na rozdiel od mnohých iných odvetví, ktoré zápasia s problémami a skôr šetria, rodinné podniky prosperujú.  Viac ako 76% respondentov sa vyjadrilo, že v najbližšom období plánujú navýšenie alebo minimálne zachovanie súčasného počtu zamestnancov.

Podľa KPMG European Family Business Barometer veľa rodinných firiem aktuálne zvažuje nové investície. Pre takmer polovicu (48 %) respondentov je kľúčové investovať prioritne do svojej hlavnej podnikateľskej činnosti. 63% opýtaných zvažuje vstup na zámorské trhy a iba 23 % respondentov uviedlo, že očakáva rast iba vďaka dopytu na domácom trhu. 

Z  prieskumu KPMG vyplýva, že 62% respondentov z radov rodinných firiem by uvítalo jednoduchšie daňové predpisy a 57% opýtaných by ocenilo zjednodušenie regulácií trhu práce, vrátane pružnejších opatrení na podporu zamestnanosti.

Slovensko sa prieskumu zúčastní až v jeho druhom ročníku, ktorý sa práve pripravuje. „Bude zaujímavé sledovať, ako dopadnú slovenské rodinné podniky v porovnaní s ostatnými krajinami v regióne, najmä v otázke rozširovania svojich aktivít do zahraničia. "povedal Rastislav Began, riaditeľ oddelenia auditu, KPMG na Slovensku.

Niečo napovedajú už zistenia prieskumu Export Barometer 2014, ktorý v roku 2013 realizovala Sberbank Slovensko. Podľa jeho výsledkov v  súčasnej dobe exportuje menej ako polovica malých a stredných podnikov na Slovensku. Rodinné podniky vo všeobecnosti spadajú práve do  tejto kategórie firiem. Keďže lokálny trh má obmedzenú veľkosť, mnoho podnikov stagnuje. Export Barometer taktiež ukázal, že slovenské malé a stredné firmy, ktoré nevyvážajú, nepovažujú svoje produkty a služby za vhodné pre export. A to i napriek tomu, že pôsobia v rovnakých odvetviach ako firmy, ktoré úspešne vyvážajú do zahraničia.

O prieskume

Prieskum KPMG European Family Business Barometer sa uskutočnil on-line formou na vzorke 600 vyplnených dotazníkov. Respondentmi boli členovia združenia European Family Business (EFB) v 14 európskych krajinách, vrátane Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Bulharska a Nemecka. Prieskum sa realizoval v období od júla do septembra 2013. Ak sa chcete dozvedieť viac o službách a referenciách KPMG pre tento segment, navštívte prosím stránku www.kpmgfamilybusiness.com

 

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať