EFB a KPMG oznamujú začiatok spolupráce | KPMG | SK

European Family Businesses a KPMG oznamujú začiatok spolupráce

EFB a KPMG oznamujú začiatok spolupráce

European Family Businesses (EFB) na svojom valnom zhromaždení vo Viedni v apríli 2013 oznámila začiatok spolupráce s KPMG v sektore rodinných podnikov.

1000

Súvisiaci obsah

European Family Businesses je federáciou národných združení v rámci EÚ; bola založená v roku 1997 a zastupuje podniky rodinného typu s dlhoročnou tradíciou, či už drobné, stredne veľké alebo aj väčšie. V Európe predstavuje celkový obrat vyše 1 bil. EUR, 9 % HDP Európskej únie a vyše 5 miliónov pracovných miest. Zameriava sa na propagáciu zvýšenia povedomia o kľúčovej úlohe rodinných podnikov v európskej ekonomike. EFB sa snaží o zabezpečenie priaznivého ekonomického prostredia pre rodinné podniky.

KPMG je globálna sieť profesionálnych firiem, ktoré poskytujú audítorské, daňové a poradenské služby v 156 krajinách. Spoločnosť KPMG spolupracuje s rodinnými podnikmi už vyše 100 rokov, pričom ponúka služby, ktoré im pomáhajú pri riešení závažných problémov, ako je správa podniku, nástupníctvo, rast, uisťovacie služby, stratégie investora pri odchode z podnikania, filantropia a zachovanie hodnoty majetku. 

Rodinné podniky sú významným prínosom pre globálne a národné ekonomiky. Pritom však musia riešiť vlastné špecifické problémy. EFB a KPMG môžu vďaka tejto dlhodobej spolupráci prispieť k uspokojeniu záujmov a potrieb rodinných podnikov. Obe tieto organizácie poskytujú rodinným podnikom prieskumy a cenné vedomosti, čím im pomáhajú rásť a zabezpečiť si dlhodobú prosperitu. Vďaka tejto novej spolupráci bude možné vytvoriť rámec, s pomocou ktorého budú rodinné podniky prekvitať.

„Úlohou EFB je zastupovať rodinné podniky tak, aby rodinné podnikanie malo všade rovnaké podmienky v porovnaní s ostatnými formami podnikania a zabezpečiť regulačné prostredie, ktoré bude podporovať dlhodobé podnikanie. Tešíme sa na spoluprácu s KPMG pri činnosti zameranej na vytváranie priateľského prostredia pre rodinné podnikanie“, vysvetľuje Roger Pedder, prezident European Family Businesses.

„Rodinné podnikanie má špecifické potreby. Firmy skupiny KPMG si veľmi vážia možnosť spolupráce s EFB s cieľom poskytovať im podporu pri riešení ich problémov a pomôcť im pri propagácii rodinného podnikania na európskej úrovni“ uviedol Christophe Bernard, partner KPMG a riaditeľ pre oblasť firemného podnikania pre Európu, Blízky Východ a Afriku. 

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať