Kvalifikácie | KPMG | SK
close
Share with your friends

Kvalifikácie

Kvalifikácie

Ponúkame školenia na medzinárodné kvalifikácie vo finančnom a manažérskom účtovníctve.

ACCA Foundations in Accountancy (FIA)

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) je globálnou profesijnou organizáciou pre účtovníkov a finančných manažérov.

Organizujeme prípravné školenia na certifikáty a diplom na medzinárodnú kvalifikáciu Foundations in Accountancy (FIA). Môžete si vybrať úroveň, ktorá je pre Vás najvhodnejšia  

Introductory Certificate in Financial and Management Accounting

FA1  | Recording Financial Transactions (2 dňové školenie)
MA1 | Management Information (2 dňové školenie)

Intermediate Certificate in Financial and Management Accounting

FA2  | Maintaining Financial Records (3 dňové školenie)
MA2 | Managing Costs and Finance (3 dňové školenie)
 

Diploma in Accounting and Business

FAB | Accountant in Business (4 dňové školenie)
FMA | Management Accounting (5 dňové školenie)
FFA | Financial Accounting (5 dňové školenie)

V prípade záujmu organizujeme krátky vstupný test, ktorý Vám pomôže pri výbere úrovne vhodnej pre Vás.

Po absolvovaní školenia majú účastníci skúšobnú skúšku (tzv. mock exam), kde si preveria svoje znalosti.

Na získanie certifikátu alebo diplomu je potrebné úspešne absolvovať skúšky na všetky predmety v danej úrovni a online etický modul (Foundations in Professionalism).

Na FIA kvalifikáciu používame študijné materiály vydavateľstva BPP Learning Media, ktoré sú lídrami na trhu. Študenti majú k dispozícii:

  • BPP Course Notes, ktoré sa používajú na školeniach a obsahujú teóriu a množstvo praktických príkladov, 
  • BPP Practice and Revision Kit, ktorý obsahuje príklady v podobnom formáte ako na skúške
  • BPP Study Text, ktorý je referenčným materiálom a obsahuje podrobnejšie vysvetlenie.
  • Študijné materiály sú pravidelne kontrolované ACCA a napísané skúsenými autormi BPP.

Kontaktujte nás pre viac informácií o školeniach, registrácii do ACCA alebo skúškach.

ACCA Diploma in International Financial Reporting (DipIFR)

Kvalifikácia DipIFR je vhodná pre tých, ktorí pracujú s IFRS a potrebujú si upevniť znalosti v niektorých oblastiach, alebo pre tých, ktorí majú skúsenosti s účtovníctvom podľa slovenských právnych predpisov a pripravujú reportovací balík podľa IFRS.

Organizujeme prípravné školenia na júnovú a decembrovú skúšku.

Používame študijné materiály BPP Learning Media.