Kalendár školení | KPMG | SK

Kalendár školení

Kalendár školení

Na najbližšie obdobie pripravujeme tieto otvorené školenia:

26.04.
IFRS 15 - Účtovanie výnosov pre finančný sektor
Peter Nemečkay, Executive Director

21. – 23. 05.
Porovnanie IFRS a slovenských účtovných predpisov
Richard Farkaš, partner
Martin Borský, riaditeľ
Peter Nemečkay, riaditeľ
Michal Maxim, senior manažér
Andrea Šikulová, senior manažér

24. 05.
Time Management – Daily Focused Time
Planning and Executing Your Days More
Efficiently with Better Work Life Balance
Sukhi Wahiwala, Entrepreneur & Business Mentor

14. 06.
IFRS 16 Lízing
Martin Borský, riaditeľ

Spojte sa s nami