Vzorová účtovná závierka | KPMG | SK

Vzorová účtovná závierka

Vzorová účtovná závierka

Pre veľké účtovné jednotky zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2016

1000

Súvisiaci obsah

Vzorová účtovná závierka

Vzorová účtovná závierka pre veľké účtovné jednotky bola zostavená spoločnosťou KPMG Slovensko, aby demonštrovala právne predpisy pre zostavenie účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky k 31. decembru 2016, najmä pre zostavenie poznámok, účinné k 31. decembru 2016.

Vzorovú účtovnú závierku zostavujeme od r. 1999 a každý rok ju aktualizujeme.

Prvých 7 strán publikácie v slovenskom jazyku sú voľne stiahnuteľné.

Služby účtovného poradenstva

Služby účtovného poradenstva

Súlad so zákonnými požiadavkami a organizácia procesov v oblasti finančného výkazníctva

KPMG Aktuality účtovného poradenstva na Slovensku

KPMG Aktuality účtovného poradenstva na Slovensku

Prehľad o aktuálnych problémoch a novinkách v oblasti účtovníctva, auditu a korporátnych záležitostí.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať