Vzorová účtovná závierka | KPMG | SK

Vzorová účtovná závierka

Vzorová účtovná závierka

Pre veľké účtovné jednotky zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2015.

1000

Súvisiaci obsah

Vzorová účtovná závierka 2015

KPMG na Slovensku vydáva Vzorovú účtovnú závierku od roku 1999, a to okrem slovenskej verzie aj v anglickom a nemeckom jazyku.

 

Publikácia ,,Vzorová účtovná závierka" zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru daného roka zohľadňuje právne predpisy pre oblasť účtovníctva platné od 1. januára toho istého roka.

Prvých 7 strán publikácie v slovenskom jazyku sú voľne stiahnuteľné.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať