Daňové a právne aktuality - október 2015 | KPMG | SK

Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy - október 2015

Daňové a právne aktuality - október 2015

V našom októbrovom vydaní Daňových a právnych aktualít Vám prinášame informácie v nasledujúcich oblastiach:

1000

Súvisiaci obsah

Zmeny v slovenskej legislatíve a ďalšie témy - október 2015
  • Novela zákona o dani z príjmov,
  • Novela zákona o DPH,
  • Novela daňového poriadku,
  • Zrážková daň – zdravotní pracovníci,
  • Rozšírenie tém záväzných stanovísk Finančného riaditeľstva SR,
  • OECD vydala finálny balík BEPS opatrení,
  • Odpočítanie DPH holdingovými spoločnosťami,
  • Slovenská vláda schválila Nariadenie, ktorým sa ustanovuje maximálnaintenzita investičnej pomoci,
  • Novela zákona o verejnom obstarávaní.

© 2017 KPMG Slovensko Advisory k.s., a Slovak Republic limited partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať