Nová vízia hodnoty | KPMG | SK
close
Share with your friends

Nová vízia hodnoty

Nová vízia hodnoty

Tvorba hodnoty je cieľom všetkých firiem, i keď v prípade korporácií to nie je vždy v súlade s vytváraním hodnôt pre spoločnosť ako takú.

1000

Súvisiaci obsah

Tvorba hodnoty je cieľom všetkých firiem, i keď v prípade korporácií to nie je vždy v súlade s vytváraním hodnôt pre spoločnosť ako takú. Historicky nemali externality, teda vedľajšie dôsledky obchodnej alebo priemyselnej činnosti, takmer žiadny vplyv na cash flow spoločností alebo ich rizikový profil. Firmy neboli odmeňované za pozitívne externality, ale ani pokutované za negatívne externality, ako sú napríklad emisie uhlíka alebo sociálne dopady vyplývajúce zo  zlých pracovných podmienok.

Z tohto dôvodu boli externality do značnej miery vylúčené z merania hodnoty firmy. Táto výluka ale v súčasnosti mizne. Globalizácia, digitálne prepojenie, finančná kríza, nárast populácie, explózia strednej triedy, klimatické zmeny a iné ekonomické, sociálne a environmentálne trendy menia aj  podnikateľské prostredie.V dôsledku toho sa externality stále internacionalizujú, prinášajú nové príležitosti a riziká s významným dopadom na vytváranie firemných hodnôt v 21. storočí. V skratke, externality sú dnes súčasťou každodennej tvorby hodnoty vo firmách. 

Podnikatelia, manažéri a investori potrebujú pochopiť túto novú dynamiku a jej dôsledky, aby mohli nájsť príležitosť na tvorbu hodnoty. Potrebujú identifikovať a kvantifikovať externality; rozpoznať, čo je hnacou silou internacionalizácie, a pochopiť ich potenciálne účinky na hodnotu spoločnosti. Ak tomu porozumejú, budú v silnejšej pozícii vytvoriť efektívne stratégie, ktoré chránia a vytvárajú hodnoty, a to ako pre akcionárov, tak aj pre spoločnosť.

Naša štúdia ponúka čitateľom:

  • Vysvetlenie a analýzu toho, ako  nové regulačné predpisy, rastúci vplyv majiteľov a meniaca sa dynamika trhu poháňa proces internacionalizácie externalít; 
  • Odporúčania,  ako môžu firmy v súčasnom prostredí spolu chrániť a vytvárať firemné a spoločenské hodnoty použitím metodológie KPMG True Value 
  • Identifikáciu toho, čo je potrebné aby  investori, biznis lídri a regulátori urobili, aby  dosiahli lepšie zladenie medzi tvorbou firemných a spoločenských hodnôt.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať