Market value below book value | KPMG | SK

Spoločnosti s trhovou hodnotou imania nižšou ako hodnotou imania v účtovníctve

Companies with market value below book value...

Štúdia porovnáva účtovné hodnoty a trhovú kapitalizáciu amerických a európskych spoločností v indexe S & P 500 a STOXX 600.

1000

Súvisiaci obsah

Companies with market value below book value

Z porovnania vyplýva, že  v Európe pôsobí väčšie množstvo firiem s účtovnou hodnotou, ktorá prekračuje ich trhovú kapitalizáciu,  ako v USA.  Európske spoločnosti skúmané v tejto štúdii reportujú podľa Medzinárodných účtovných štandardov (IFRS), zatiaľ čo americké podľa všeobecne uznávaných účtovných zásad USA (US GAAP).

Štúdia sa zameriava na účtovné modely pre testovanie hodnoty aktív (Impairment testing) pri posudzovaní rozdielov medzi trhovou kapitalizáciou a účtovnou hodnotou pre rôzne krajiny a účtovné štandardy . Článok sa ďalej venuje množstvu zaujímavých oblastí , ako napríklad rozboru poklesu trhových  cien a hospodárskych vyhliadok počas a po nedávnej finančnej kríze. Štúdia sa zaoberá  aj prípadnými korekciami v trhovej kapitalizácii, aby odrážali možnú prémiu za kontrolný podiel , rovnako ako radom ďalších otázok súvisiacich s hodnotou firiem podľa zaužívaných  pojmov  v rámci IFRS.

Spojte sa s nami

 

Žiadosť o ponuku

 

Odoslať