O nás | KPMG | SK

O nás

O nás

KPMG na Slovensku podporuje od roku 1991 rast významných spoločností,a tým aj celej slovenskej ekonomiky.

KPMG na Slovensku podporuje od roku 1991 rast významných spoločností.

O KPMG

O KPMG

KPMG na Slovensku poskytuje služby v oblasti auditu, daní a poradenstva od roku 1991.

Hodnoty, ktoré vyznávame

Kultúra KPMG je zakorenená v hodnotách, ktoré vyznávame

 
Prečítať si viac

Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti a partneri sú zodpovední za stratégiu firmy a jej implementáciu.

 
Prečítať si viac

Správa o transparentnosti

Veríme, že naši klienti a ďalšie zainteresované strany si zaslúžia...

 
Prečítať si viac

S hrdosťou podporujeme

S hrdosťou podporujeme projekty, nápady, udalosti a ľudí

 
Prečítať si viac

Kariéra

Naša práca má významný dopad na klientov, trh a spoločnosť.

 
Prečítať si viac