Onoterade företag

Onoterade företag

Ta del av våra utbildningar för onoterade bolag.

Ta del av våra utbildningar för onoterade bolag.

Anmäl dig till våra utbildningar

Vi arrangerar regelbundet seminarier, utbildningar och workshops vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste på marknaden. Vi arrangerar utbildningar i såväl K2 som K3 och vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet.

KPMG arbetar integrerat med specialistkompetens inom de områden som kan påverka er verksamhet. Finns inte något utbildningsprogram som passar er verksamhet just nu finns alltid möjligheten att behovsanpassa och skräddarsy kurser för att möta era behov.
 

Redovisning av inkomstskatter (K3 & IAS 12) 11 september
Länk till anmälan.

Nedskrivningar (K3 & IAS 36) 12 september
Länk till anmälan.

Kassaflöden - Grundläggande 10 oktober
Länk till anmälan

Kassaflöden - Påbyggnad 17 oktober
Länk till anmälan

K3 Årsredovisningens utformning
Vi går igenom vilken information som en K3-årsredovisning ska innehålla vad gäller förvaltningsberättelse, redovisningsprinciper och noter.

K2/K3 Fastighet
I fördjupningskursen K2/K3 Fastighet går vi bl.a. igenom vad effekten blir i redovisning beroende på vilket regelverk företaget tillämpar.

K3 och K2 Update Ideell sektor
För dig som arbetar i den ideella sektorn finns en särskild Updatekurs.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Årsredovisningsmallar - K2 och K3

Våra årsredovisningsmallar finns i flera olika versioner.

 
Läs mer

Kontakt