Kurser och utbildningar - Redovisning noterade bolag | KPMG | SE

Kurser för noterade företag

Noterade företag

Våra utbildningar för noterade bolag hålls alltid av några av branschens främsta experter.

Våra utbildningar hålls alltid av några av branschens främsta experter.

Anmäl dig till våra utbildningar för noterade bolag

Vi arrangerar regelbundet seminarier, utbildningar och workshops vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste på marknaden. 

Vi kan bland annat stödja er att hantera strategiska och tekniska frågor inom gällande redovisningsstandarder och regelverk, samt inför kommande och förändrade redovisningsstandarder.

KPMG arbetar integrerat med specialistkompetens inom de områden som kan påverka er verksamhet. Finns inte något utbildningsprogram som passar er verksamhet just nu finns alltid möjligheten att behovsanpassa och skräddarsy kurser för att möta era behov.

 

Kapitalförsäkringar - beskattning och redovisning
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

Koncernredovisning enligt K3 - Påbyggnad
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

Koncernredovisning enligt K3 - Grundläggande
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

Skillnader IFRS - K3
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

IFRS 16 - Leases - Grundläggande 
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

IFRS 9 - Corporates
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

IFRS 15 – Grundläggande
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

IFRS 15 – Påbyggnad & praktiska erfarenheter
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

Redovisning av inkomstskatter (K3 & IAS 12)
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

IFRS Ersättningar till anställda (IAS 19)
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

Nedskrivningar (K3 & IAS 36)
För tillfället inget inplanerat kurstillfälle

Läs mer om våra tjänster här.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt