Noterade företag

Noterade företag

Ta del av våra utbildningar för noterade bolag.

Ta del av våra utbildningar för noterade bolag.

Anmäl dig till våra utbildningar

Vi arrangerar regelbundet seminarier, utbildningar och workshops vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste på marknaden. 

Vi kan bland annat stödja er att hantera strategiska och tekniska frågor inom gällande redovisningsstandarder och regelverk, samt inför kommande och förändrade redovisningsstandarder.

KPMG arbetar integrerat med specialistkompetens inom de områden som kan påverka er verksamhet. Finns inte något utbildningsprogram som passar er verksamhet just nu finns alltid möjligheten att behovsanpassa och skräddarsy kurser för att möta era behov.


Redovisning av inkomstskatter (K3 & IAS 12) 11 september
Länk till anmälan.

IFRS Ersättningar till anställda (IAS 19) 12 september
Länk till anmälan

Nedskrivningar (K3 & IAS 36) 12 september
Länk till anmälan.

IFRS 15 – Grundläggande 20 september
Länk till anmälan.

IFRS 15 – Påbyggnad & praktiska erfarenheter 26 september
Länk till anmälan.

Läs mer om våra tjänster här.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

IFRS 9 Finansiella instrument

Kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

 
Läs mer

Kontakt