Kurser och utbildningar på KPMG - Redovisningsregler | KPMG | SE

Kurser inom Redovisningsregler

Redovisningsregler

Våra utbildningar inom redovisningsområdet hålls alltid av några av branschens främsta experter.

Här kan du ta del av våra utbildningar inom Redovisningsregler.

Kurser och utbildningar inom redovisning

Vi på KPMG arrangerar regelbundet seminarier, kurser och workshops vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste inom redovisning. Vi arrangerar utbildningar inom såväl IFRS som K2 och K3 och vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet.

Finns det inte någon utbildning som passar er verksamhet just nu finns alltid möjligheten att behovsanpassa och skräddarsy kurser för att möta era behov. Hör i så fall av er med en intresseförfrågan.

Följande kurser kommer att ges under våren 2018:

IFRS 16 - Leases - Grundläggande - 3 maj
Läs  mer och anmäl dig här.

IFRS 16 - Leases – Påbyggnad - 8 maj
Läs mer och anmäl dig här.

Utöver de kurser som är datumsatta för tillfället har vi också möjlighet att erbjuda kurser inom nedanstående områden. Kurserna ges vid tillräcklig efterfrågan eller kan planeras in som en kurs för just ert företag. Skicka gärna in en intresseanmälan till petra.ramsten@kpmg.se.

K3 Grundläggande

K2/K3 Fastighet

K3 och K2 - Ideell sektor 

Kassaflöden - Grundläggande 

Koncernredovisning enligt K3 - Grundläggande

Koncernredovisning enligt K3 - Påbyggnad

Skillnader IFRS - K3

Digital arkivering – vad säger BFL?

IFRS 15 – Grundläggande

IFRS 15 – Påbyggnad & praktiska erfarenheter

IFRS 9 - Corporates

IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar

Redovisning av inkomstskatter (K3 & IAS 12)

IFRS Ersättningar till anställda (IAS 19)

Nedskrivningar (K3 & IAS 36)

Kassaflöden - Påbyggnad

K3 Årsredovisningens utformning

Kapitalförsäkringar - beskattning och redovisning

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt