Process and Technology | KPMG | SE
close
Share with your friends

Process and Technology

Process and Technology

Tekniska verktyg kan vara en viktig byggsten för att effektivisera och automatisera hanteringen av skatter inom ett bolag.

Tekniska verktyg hjälper ditt företag att optimera skattefunktionerna i ert affärssystem.

Användningen av tekniska verktyg kan frigöra resurser som istället kan fokusera på en mer förebyggande hantering av eventuella skatterisker. Dessvärre ser vi allt för ofta företag som har misslyckats med att optimera skattefunktionerna i sina affärssystem och/eller använder tidskrävande manuella processer för att hantera bristerna i rapporteringen.

KPMG har ett integrerat team med djup erfarenhet av dataanalyser, momsrapportering, kassaflödesanalyser samt internationella indirekta skatter. Med hjälp av olika tekniska verktyg och dataanalyser kan vi identifiera förbättringsområden som kan bidra till en effektivare och säkrare skattehantering inom ert företag.

Vad vi kan hjälpa till med:

  • Optimera finansiella processer – säkerställa att de befintliga finansiella processerna är optimerade för att kunna leverera korrekta och aktuella skatterapporter för verksamheten.
  • Översyn av affärssystemets inställningar – säkerställa att t.ex. momskoderna i affärssystemet är korrekt uppsatta och kopplade till rätt information för att kunna hantera olika kedjetransaktioner som måste rapporteras.
  • Identifiera eventuella brister i momsrapporteringen – med hjälp av tekniska verktyg analysera redan befintlig data för att identifiera brister i momsredovisningen och på så sätt minimera eventuella risker vid en revision. Detta leder till en effektivare och säkrare skattehantering.
  • Kassaflödesanalys från ett momsperspektiv – identifiera områden inom hela rapporteringskedjan från inköp till försäljning som kan förbättra kassaflödet utifrån ett momsperspektiv. Cash is king!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

OECD Action Plan

Country by Country Reporting - Are you ready?

KPMG's Tax Transformation professionals highlight new developments in CbyCR.