Tax Transformation | KPMG | SE

Tax Transformation

Tax Transformation

KPMG stöder ledande skattefunktioner att hantera finansiella och affärsmässiga risker utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

KPMG stöder ledande skattefunktioner att hantera risker utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

KPMG:s tjänster inom Tax Transformation syftar till att skapa trygghet i en värld som blir allt mer reglerad och där intressenter som investerare, media och myndigheter ställer allt högre krav på hur företag hanterar skattefrågor. Genom dessa tjänster kan KPMG stötta i att utveckla ledande skattefunktioner och att hantera finansiella och affärsmässiga risker relaterat till skatt, speciellt relaterat till ryktesrisker och compliance.

KPMG:s tjänster kan grupperas i fyra övergripande områden:

Tax Governance: skattepolicyer, governancestrukturer och analysera finansiella och icke-finansiella risker relaterat till skatt.

Tax Transparency and Sustainability: extern kommunikation kring skatt, både kvantitativ och kvalitativ, samt att länka skattefrågorna till företags bredare hållbarhetsstrategier och kommunikation kring företagsansvar.

Tax in Responsible Investments: analys av skatterisker, både finansiella och affärsmässiga, relaterat till ansvarsfulla investerares innehav.

Process and Technology: analys av “big data” relaterad till skatt för att optimera skattefunktionen och minimera manuella misstag i t ex momshanteringen.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt