Pensioner

Pensioner

KPMG erbjuder skräddarsydda lösningar för hantering av frågor som är kopplade till pension.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för hantering av frågor som är kopplade till pension.

Som arbetsgivare upplevs pensionsfrågorna som alltmer komplexa och svåröverskådliga. Har du rätt lösningar för de anställda och företagaren? Ligger kostnaderna på rätt nivå och finns alternativ till de idag valda lösningarna? KPMG:s pensionsteam erbjuder en rad olika tjänster;

 

  • Stöd avseende redovisningen av pensioner
  • Konsultativt stöd kring pensionsplanernas utformning och finansiering (t ex genomlysning av finansieringsformer, förändringar kopplat till befintliga pensionsupplägg eller skapandet av nya planer).
  • Aktuariellt stöd för att analysera utvecklingen av ett företags pensionsskulder
  • Analyser kopplat till pensionsrelaterade risker i samband med företagsförvärv
  • Skatterelaterad pensionsrådgivning (företag och privatperson)

Genom våra experter på pensionsfrågor inom revision och rådgivning kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för hantering av de frågor som är kopplade till pension. 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

Health Check Pensioner

Health Check Pensioner kan liknas vid en "hälsoundersökning" vad avser koncernens, bolagets, divisionens eller varför inte affärsområdets kontroll över sina pensionsåtaganden.

 
Läs mer

Pension Due Diligence

Kartläggning av pensioner inför företagsförvärv kan spara pengar.

 
Läs mer

Pensioner ur flera perspektiv

En överblick av faktorer som påverkar pensioner.

 
Läs mer