FATCA

FATCA

– Foreign Account Tax Compliance Act

För att motverka amerikansk skatteflykt har USA infört lagen FATCA.

Som ett led i att motverka amerikansk skatteflykt har USA infört lagen Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA. FATCA genomfördes i svensk rätt per 1 april 2015.
 

Det primära syftet med FATCA är att utländska finansiella företag (s k Foreign Financial Institutions, FFI:s) ska rapportera information om deras amerikanska kontoinnehavare och ägare. Om en FFI väljer att inte medverka i denna rapportering kommer en ny källskatt om 30 % aktualiseras på investeringar i USA. Källskatten är endast ett medel för att tvinga FFI:s att medverka till rapportering. Att först identifiera dessa konton och sedan identifiera betalningar som träffas av FATCA innebär dock stora utmaningar för FFI:s.


En möjlighet för länder att ingå ett mellanstatligt avtal, s k Intergovernmental Agreements (IGA), med USA för att på så sätt införa FATCA har även öppnats upp. För FFI:s i länder som ingått ett IGA kommer den nationella implementeringen av bestämmelserna i respektive IGA att gälla istället för FATCA.


För de finansiella företag som ännu inte påbörjat en analys av hur FATCA kommer att påverka verksamheten är det därför hög tid att påbörja ett sådant arbete. Ett finansiellt företag som inte har någon direkt anknytning till USA och därför uppfattar sig stå utanför FATCA:s tillämpning kan ändå omfattas av reglerna. Klassificeringen enligt FATCA är avgörande för vilka effekterna kan bli.


FATCA berör även privatpersoner i viss mån. Du som är privatperson och har inkomster eller betalningar som omfattas av FATCA ska redovisa dessa i samband med din amerikanska inkomstdeklaration. Att underlåta att rapportera resulterar i en betydande straffavgift. Dina uppgifter kommer att granskas mot bakgrund av den information som din bank rapporterar enligt FATCA.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur FATCA kan påverka just Er.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

FATCA / IGA / CRS

TaxNewsFlash-FATCA / IGA / CRS — KPMG's reports of developments concerning FATCA

 
Läs mer