EU-rätt | KPMG | SE

EU-rätt

EU-rätt

KPMG:s EU-grupp i Sverige hjälper företag att hänga med i EU-rättens snabba utveckling.

KPMG:s EU-grupp i Sverige hjälper företag att hänga med i EU-rättens snabba utveckling.

EU-rätten är central för rättsutvecklingen på skatteområdet, både i Sverige och i resten av Europa. Rättsfall från EU-domstolen samt initiativ från Kommissionen styr i stor utsträckning ändringar i vår skattelagstiftning. EU-rätten går före och åsidosätter svensk intern rätt när de inte står i överensstämmelse. Det står klart att kunskap om EU-rätten och dess tillämpning är viktig för företag som verkar internationellt inom EU, men också utanför EU eftersom vissa aspekter av EU-rätten även gäller för transaktioner med tredje land.

KPMG:s EU-grupp i Sverige hjälper företag att hänga med i den snabba utvecklingen, förstå hur rättsfall från EU-domstolen och EU-lagstiftning påverkar dem, samt att identifiera och utnyttja möjligheter att åberopa EU-rätten framför nationell rätt. KPMG har även ett ”centre of excellence” i Amsterdam, KPMG:s EU Tax Centre, som följer och analyserar rättsfall och annan utveckling på området i nära samarbete med ett nätverk av över 100 EU-specialister i alla 28 medlemsländerna, EES och Schweiz.


För att veta om er koncern berörs av EU-rätten kan ni göra en kontroll genom att svara på frågorna i vår EU-checklista. Frågorna ger exempel på områden där EU-rätten kan vara viktig för skattebetalare eller där lagstiftning eventuellt strider mot EU-rätten och där ni kan hänvisa till EUF-fördraget för att hävda er rätt. Läs frågorna och svaren här.


Vi kan hjälpa till med

  • Använda EU-rätten för att skydda din skattesituation;
  • Ge råd om hur rättsfall, direktiv och annan utveckling påverkar dig;
  • Ansöka och processa när nationell rätt strider mot EU-rätten; 
  • Göra en anmälan till EU-kommissionen avseende nationell rätt som strider mot EU-rätten;
  • Ansöka om återbäring av källskatt på utdelning, ränta och royalty;
  • Ge råd om hur ett införande av reglerna om Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) skulle påverka dig.


KPMG:s EU Tax Centre publicerar löpande en Euro Tax Flash, som analyserar domslut från EU-domstolen samt annan utveckling på området. Läs nyhetsflashen här.

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

EU Tax Centre

KPMG member firms have set up an EU Tax Centre

 
Läs mer

Euro Tax Flash

KPMG’s EU Tax Centre publishes a news bulletin that analyses CJEU...

 
Läs mer

E-News

KPMG's EU Tax Centre compiles this regular update of EU tax developments

 
Läs mer