Tull

Tull

Vi hjälper företag att ta fram goda tullrutiner och upprättar förslag till kostnadsbesparingar i tullhanteringen.

Vi hjälper företag att ta fram goda tullrutiner...

Kostnadsbesparingar i tullhanteringen sker genom användandet av tullager, importmoms och cash-flow effekter, beräkning av tullvärde och korrekt klassificering.


Internationellt nätverk med heltäckande tjänster kring tull


Sverige är sedan 1994 medlem i EU och därmed en del av tullunionen. Medlemsländerna inom tullunionen har en gemensam handelspolitik. En viktig del av handelspolitiken är den gemensamma tulltaxan. Tulltaxan innehåller grundläggande bestämmelser om import och export samt aktuella tullsatser, tullkvoter och tullpreferenser. Tanken med tulltaxan är att en vara ska behandlas på samma sätt oavsett i vilket medlemsland den importeras till eller exporteras från, dock kan skillnader i tolkningen av tullagstiftningen förekomma mellan olika länder.


Vi kan hjälpa till med

 • Förse företaget med goda tullrutiner 
 • Finna kostnadsbesparingar i tullhanteringen genom användandet av tullager, importmoms och cash-flow effekter, beräkning av tullvärde och korrekt klassificering
 • Intrastathantering
 • Informera om nationella tullbestämmelser i andra länder både inom och utom EU 
 • Skapa kontakt med tullspecialister inom KPMG i andra länder 
 • Sköta ett företags kontakter med tullmyndigheten 
 • Svara på frågor om import och export (tullproceduren)

   

Kontakta oss

 • Våra kontor kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs
 • Sociala medier @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

Trade & Customs

TaxNewsFlash-Trade & Customs—KPMG reports of tax developments concerning trade and customs

 
Läs mer

Transforming data into value

Using advanced analytics to help you unlock transaction data & add value to your business.

 
Läs mer

Going beyond the data

A series of technical articles written to help you understand the Big Data revolution.

 
Läs mer

Chief Trade Compliance Director’s First 100 Days

Increasing demands and complex tasks facing today’s chief trade compliance director.

 
Läs mer