Indirekt beskattning

Indirekt beskattning

Indirekt beskattning är beskattning som sker genom att skatten inkluderas i priset på en vara eller en tjänst.

KPMG kan erbjuda fullservice inom indirekt beskattning.

Skatterna kallas indirekta därför att den som betalar in skatterna till staten (uppbördsmannen) inte är densamma som den som står för kostnaden (slutkonsumenten).


Det finns indirekta skatter i form av så kallade omsättningsskatter (mervärdesskatt) och punktskatter (extraskatt på vissa varor och tjänster).


KPMG kan erbjuda fullservice inom indirekt beskattning.
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

Indirect Tax Compliance Services

KPMG firms can help businesses reap the rewards of co-sourced indirect tax compliance.

 
Läs mer

Going beyond the data

A series of technical articles written to help you understand the Big Data revolution.

 
Läs mer
 
Läs mer