Förmåner

Förmåner

Hantera förmåner - Lätt som en plätt?

Hantera förmåner - Lätt som en plätt?

Skattelagstiftningen inom området förmåner är svåröverskådligt. Många företag kan därför behöva hjälp med såväl framtagande av en övergripande policy rörande förmåner som detaljkunskap om hur skilda typer av förmåner ska behandlas skattemässigt. Rådgivning som skapar ett mervärde för företaget och dess anställda.

Om en anställd tillhandahållits en förmån ska arbetsgivaren pröva om bolaget har rätt till avdrag för förmånens kostnad och om rätt föreligger att lyfta av den ingående mervärdesskatten. Därefter ska bolagets uppbördsfrågor hanteras rätt. Utgör förmånen underlag för preliminär skatteavdrag samt redovisning av arbetsgivaravgifter? Föreligger skyldighet att lämna kontrolluppgift? Den anställde ska ta ställning till om deklarationsskyldighet föreligger samt om förmånen ska värderas enligt kontrolluppgift eller på annat sätt.

 

KPMG erbjuder kvalificerad skatterådgivning inom området förmåner. Oavsett om frågeställningen avser övergripande policydokument, t ex en personalhandboks innehåll, eller konkreta frågeställningar inom förmånsområdet kan vi genom vår rådgivning skapa ett mervärde för det enskilda företaget och dess anställda. Vår arbetsmetod består bl a i att kvalitetssäkra den nuvarande hanteringen samt föreslå förändringar.

 

Vi kan hjälpa till med
Framtagande/genomgång av personalhandbok samt policydokument
Utbildning inom området förmåner
Löpande konsultationer i enskilda frågor
Stöd och hjälp vid skatterevisioner

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

Event