Skatt

Skatt

Vår skatterådgivning täcker hela skalan, från det stora internationella börsföretagets behov till det mindre familjeägda företaget.

Skatterådgivning för internationella börsföretag såväl som mindre familjeägda företag.

KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Effektiva och trygga lösningar är både vår tradition och framtidsvision. Våra råd ska tåla granskning. Det är en av våra viktigaste principer och en av anledningarna till att vi 2016 utsågs till årets Skatterådgivare av International Tax Review (ITR).
KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets.


Våra skattespecialister arbetar bland annat med internprissättning, svensk och internationell företagsbeskattning, skatterisker, M&A, strukturfrågor, globala personal- och arbetsgivarfrågor, fåmansföretag, tull och indirekta skatter. Vi anlitas för att säkra att flöden av varor och tjänster sker på ett effektivt sätt och arbetar aktivt med analyser av hur skattefrågor påverkar olika risker och affärsmöjligheter. Samtidigt ligger vi i framkant i utvecklingen av nya skatterådgivningstjänster genom att erbjuda tjänster såsom kvantitativ analys av skatterelaterad data och rådgivning kring icke-finansiella skatterisker relaterade till governance, transparens och hållbarhet.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss

Event

Stora Skattedagen 2016

nov
09
  • 9 November 2016

Den 9 november bjuder vi in till KPMG:s Stora Skattedag på Grand Hotel i Stockholm.

 
Läs mer

Proposition om utbyten av förhandsbesked

Regeringen har lämnat förslag om utbyte av förhandsbesked.

 
Läs mer

Hur transparenta är svenska företag i skattefrågor?

Många av de största svenska bolagen berör fortfarande inte skatt som en hållbarhetsfråga.

 
Läs mer

Skatteverket om holdingbolags avdragsrätt för moms

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om avdragsrätt för moms i holdingbolag.

 
Läs mer