Skatt

Skatt

Vår skatterådgivning täcker hela skalan, från det stora internationella börsföretagets behov till det mindre familjeägda företaget.

Skatterådgivning för internationella börsföretag såväl som mindre familjeägda företag.

KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Effektiva och trygga lösningar är både vår tradition och framtidsvision. Våra råd ska tåla granskning. Det är en av våra viktigaste principer och en av anledningarna till att vi 2016 utsågs till årets Skatterådgivare av International Tax Review (ITR). Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets.


Våra skattespecialister arbetar bland annat med internprissättning, svensk och internationell företagsbeskattning, skatterisker, M&A, strukturfrågor, globala personal- och arbetsgivarfrågor, fåmansföretag, tull och indirekta skatter. Vi anlitas för att säkra att flöden av varor och tjänster sker på ett effektivt sätt och arbetar aktivt med analyser av hur skattefrågor påverkar olika risker och affärsmöjligheter. Samtidigt ligger vi i framkant i utvecklingen av nya skatterådgivningstjänster genom att erbjuda tjänster såsom kvantitativ analys av skatterelaterad data och rådgivning kring icke-finansiella skatterisker relaterade till governance, transparens och hållbarhet.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss

Beskattning av styrelsearvode

Nytt förhandsbesked avseende möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag.

 
Läs mer

Kemikalieskatt på elektronik – träffas er verksamhet?

Den 1 april införs en kemikalieskatt på vissa vitvaror och elektronik i Sverige.

 
Läs mer

Kritik mot förslaget om finansiell verksamhetsskatt

Remisstiden är nu avslutad och merparten av remissvaren är kritiska mot förslaget.

 
Läs mer

Samfällighetsförenings momsavdrag för fibernät

Samfällighetsförenings rätt till avdrag för ingående moms vid uppförande av fibernät.

 
Läs mer