Skatt

Skatt

Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets.

Skatterådgivning för internationella börsföretag såväl som små familjeägda företag.


KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets. 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss

SKV uppdrag att uppmuntra skattepolicyfrågor

Regeringen har gett SKV i uppdrag att se över

 
Läs mer

Hur transparenta är svenska företag i skattefrågor?

Många av de största svenska bolagen berör fortfarande inte skatt som en hållbarhetsfråga.

 
Läs mer

Ja till tonnagebeskattning inom sjöfarten

Riksdagen har röstat ja till att införa tonnagebeskattning i svensk rätt.

 
Läs mer