Skatt

Skatt

Vår skatterådgivning täcker hela skalan, från det stora internationella börsföretagets behov till det mindre familjeägda företaget.

Skatterådgivning för internationella börsföretag såväl som mindre familjeägda företag.

KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Effektiva och trygga lösningar är både vår tradition och framtidsvision. Våra råd ska tåla granskning. Det är en av våra viktigaste principer och en av anledningarna till att vi 2016 utsågs till årets Skatterådgivare av International Tax Review (ITR). Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets.


Våra skattespecialister arbetar bland annat med internprissättning, svensk och internationell företagsbeskattning, skatterisker, M&A, strukturfrågor, globala personal- och arbetsgivarfrågor, fåmansföretag, tull och indirekta skatter. Vi anlitas för att säkra att flöden av varor och tjänster sker på ett effektivt sätt och arbetar aktivt med analyser av hur skattefrågor påverkar olika risker och affärsmöjligheter. Samtidigt ligger vi i framkant i utvecklingen av nya skatterådgivningstjänster genom att erbjuda tjänster såsom kvantitativ analys av skatterelaterad data och rådgivning kring icke-finansiella skatterisker relaterade till governance, transparens och hållbarhet.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss

Beskattning av styrelsearvode

Nytt förhandsbesked avseende möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget aktiebolag.

 
Läs mer

Nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC

Nya regler för internprissättningsdokumentation och CbC träder i kraft den 1 april 2017.

 
Läs mer

SKV om land-för-land-rapporteringskraven

Skatteverkets information om de nya land-för-land-rapporteringskraven.

 
Läs mer

Förslaget om finansiell verksamhetsskatt slopas

Regeringen meddelar att de inte går vidare med förslaget om finansiell verksamhetsskatt.

 
Läs mer