Skatt

Skatt

Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets.

Skatterådgivning för internationella börsföretag såväl som små familjeägda företag.


KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets. 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss

SKV uppdrag att uppmuntra skattepolicyfrågor

Regeringen har gett SKV i uppdrag att se över

 
Läs mer

HFD om korrigeringsregeln och SKV:s kommentar

HFD om tillämpning av korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor och SKV:s kommentar.

 
Läs mer

SKV:s tolkning av HFD:s dom i schablonintäktsmål

SKV har publicerat en rättsfallskommentar till HFD-dom rörande reglerna om schablonintäkt.

 
Läs mer