Skatt

Skatt

Vår skatterådgivning täcker hela skalan, från det stora internationella börsföretagets behov till det mindre familjeägda företaget.

Skatterådgivning för internationella börsföretag såväl som mindre familjeägda företag.

KPMG är en av världens ledande skatterådgivare. Effektiva och trygga lösningar är både vår tradition och framtidsvision. Våra råd ska tåla granskning. Det är en av våra viktigaste principer och en av anledningarna till att vi 2016 utsågs till årets Skatterådgivare av International Tax Review (ITR). Vår skatterådgivning täcker hela spektrat från det stora, internationella börsföretagets behov till det mindre, familjeägda företagets.


Våra skattespecialister arbetar bland annat med internprissättning, svensk och internationell företagsbeskattning, skatterisker, M&A, strukturfrågor, globala personal- och arbetsgivarfrågor, fåmansföretag, tull och indirekta skatter. Vi anlitas för att säkra att flöden av varor och tjänster sker på ett effektivt sätt och arbetar aktivt med analyser av hur skattefrågor påverkar olika risker och affärsmöjligheter. Samtidigt ligger vi i framkant i utvecklingen av nya skatterådgivningstjänster genom att erbjuda tjänster såsom kvantitativ analys av skatterelaterad data och rådgivning kring icke-finansiella skatterisker relaterade till governance, transparens och hållbarhet.

Kontakta oss

  • Våra kontor kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Sociala medier @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss

Nya representationsregler efter årsskiftet

Reglerna avser representationskostnader hänförliga till förtäring.

 
Läs mer

Stopplagstiftning avseende "kattrumpor"

Regeringen vill stoppa så kallade kattrumpor med verkan från och med den 28 oktober 2016.

 
Läs mer

Förslag om finansiell verksamhetsskatt

Utredningen om skatt på finanssektorn har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

 
Läs mer

3:12-utredningen presenterad

Förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag

 
Läs mer