Vilka bolag kommer att beröras? | KPMG | SE

Vilka bolag kommer att beröras?

Vilka bolag kommer att beröras?

Förändringarna är främst tillämpliga för företag av allmänt intresse (PIE) samt i vissa fall deras koncernbolag.

Förändringarna är främst tillämpliga för företag av allmänt intresse.

Den rådande svenska definitionen av vad som är företag av allmänt intresse är snävare än i många andra EU-länder och omfattar bolag som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad. I betänkandet föreslås att den definition som ska tillämpas i Sverige utökas till att omfatta bolag som har aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad samt finansiella företag. Med finansiella företag avses företag som har tillstånd att bedriva bank- eller finansieringsrörelse samt vissa värdepappersbolag och försäkringsföretag.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss