vad-kommer-att-forandras | KPMG | SE

Vad kommer att förändras?

Vad kommer att förändras?

Revisionsreformen innebär förändringar inom ett antal områden. Här följer en sammanfattning av de viktigaste delarna i förslaget.

En sammanfattning av de viktigaste delarna i förslaget.

Revisionsreformen innebär förändringar inom ett antal områden. För de företag som definieras som ”företag av allmänt intresse” finns följande huvudpunkter i den nya lagstiftningen:

  • Krav på rotation av revisionsbyrå minst vart tionde år. Tidsgränsen får enligt förslaget i betänkandet förlängas till 20 år om det genomförs ett nytt urvalsförfarande efter tio år. Företag som efter tio år väljer att anlita ytterligare en revisor (delad revision) kan använda samma revisionsbyrå i upp till 24 år. Möjligheterna till förlängning utöver tio år gäller dock enligt utredningsförslaget inte finansiella företag. Detaljerade övergångsregler finns beroende på hur länge nuvarande revisionsbyrå varit revisor.
  • Personvalda revisorer måste rotera efter sju år.
  • Ett särskilt urvalsförfarande vid nyval av revisor.
  • Ett förbud mot att leverera vissa icke-revisionstjänster till revisionskunder samt deras koncernbolag. Tjänsterna anges i en särskild förbudslista. I betänkande föreslås dock att Sverige ska utnyttja de få möjligheter som finns till undantag och tillåta vissa av de angivna tjänsterna.
  • Arvodet för tilläggstjänster får inte uppgå till mer än 70 procent av det genomsnittliga revisionsarvodet över en treårsperiod.
  • Tillkommande krav och ansvar för bolagets revisionsutskott.
  • Tillkommande krav på revisorns rapportering till revisionsutskott och i revisionsberättelse.

De flesta av ovanstående områden är föremål för tolkning och utredningen ger tyvärr inte svar på de delar som kommer från förordningen (huvuddelen av punkterna ovan), då utredningen hänvisar till EU-domstolen för tolkning av förordningen.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss