K2 eller K3 | KPMG | SE

K2 eller K3

K2 eller K3

Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har nu valt regelverk, K2 eller K3. Alla större företag måste tillämpa K3.

Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har nu valt regelverk, K2 eller K3.

Alla större företag måste tillämpa K3. Från och med årsredovisningen 2017-12-31 ska alla företag som upprättar en årsredovisning välja mellan K2 eller K3.

Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har redan valt regelverk, K2 eller K3. Alla större företag (oavsett företagsform) måste tillämpa K3, om de inte tillämpar RFR 2. Under kommande år kommer företagen att se effekterna av valet av regelverk i sin redovisning. En del företag har gjort rätt val och andra företag kommer att ompröva sitt val.

Både K2 och K3 har uppdaterats 2016 till följd av ändringarna i årsredovisningslagen. Det är t.ex. inte längre möjligt att upprätta en frivillig koncernredovisning om K2 valts. Det har också klargjorts att det inte är möjligt att säkringsredovisa andra säkringsrelationer än terminssäkrade fordringar och skulder i utländsk valuta. I kapitel 1 har det lagts till en skrivning där det framgår att om ett mindre företag bedriver en verksamhet där det finns ett behov av en annan redovisning än vad K2 ger utrymme för bör företaget överväga att tillämpa K3. Detta, i kombination med lättnaderna i upplysningskraven för mindre företag i K3, gör att det är troligt att många mindre företag kommer att välja att byta till K3.

Stiftelser, handelsbolag och ideella föreningar m.fl. ska nu välja regelverk. Från och med årsredovisningen 2017-12-31 ska även de välja mellan K2 och K3. Bokföringsnämnden har tagit fram K2-regler för alla företagsformer.

K3 är ett genomarbetat regelverk för årsredovisning. Det gamla regelverket för årsredovisning i onoterade företag var ett lapptäcke. K3 är ett heltäckande regelverk där alla regler samlats på ett och samma ställe vilket gör det smidigare att använda. K2 är ett enklare regelverk för mindre företag.

Den första frågan du som företagare måste ställa dig är: måste jag välja K3 eller kan jag välja det förenklade regelverket K2? Vi på KPMG hjälper dig att reda ut begreppen mer i detalj. Om du valt K2 gäller det att analysera om K2 är det bästa valet för ditt företag, bland annat med hänsyn till era intressenter, eller om det finns anledning att byta till K3.

Vi kan K
KPMG är din trygga guide genom hela processen. Vi arrangerar löpande utbildningar i såväl K2 som K3. Dessutom fördjupningar inom vissa områden. Vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet. Bland våra medarbetare finns de specialister som varit med om att utarbeta det nya regelverket. Så när vi säger att ”Vi kan K” har vi verkligen fog för påståendet.

KPMG hjälper till med:

  • Valet - K2 eller K3?
  • Konsekvensanalys
  • Genomförandet av bytet
  • Branschspecifika fördjupningskurser
  • Utbildning och löpande information

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Våra kontakter