Arkivering och Bokföring | KPMG | SE

Arkivering och Bokföring

Arkivering och Bokföring

Sedan 1 januari 2014 finns alla regler om bokföring samlade i ett regelverk, BFNAR 2013:2 Bokföring.

Löpande bokföring, arkivering av räkenskapsmaterial och systemdokumentation

Bokföringslagen- vi hjälper dig att tolka kraven

Löpande bokföring, arkivering av räkenskapsmaterial och systemdokumentation vad gäller för ditt företag?

Sedan 1 januari 2014 finns alla regler om bokföring samlade i ett regelverk, BFNAR 2013:2 Bokföring. Alla företag omfattas av reglerna - från det allra minsta bolaget till de stora noterade bolagen.

Reglerna beskriver hur företag ska uppfylla bokföringslagens krav kring löpande bokföring, verifikationer, räkenskapsinformation, arkivering och systemdokumentation. Regelverket innehåller också en del förenklingar vad gäller t.ex. tidpunkten för bokföring.

Vi hjälper dig att tolka och förstå vilka kraven är i bokföringslagen och vad ditt företag behöver göra för att uppfylla dessa.

KPMG hjälper till med:

  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”

Kontakta oss för ett möte!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Våra kontakter