Tjänster | KPMG | SE

Tjänster

Tjänster

Värdeskapande tjänster för att hantera strategiska utmaningar.

Värdeskapande tjänster för att hantera strategiska utmaningar.

Våra strategitjänster är fokuserade på att öka värdet i våra kunders verksamheter och möjliggöra att nå mål och resultat.

KPMG:s Global Strategy Group (GSG) arbetar idag med verksamheter inom såväl privat som offentlig och ideell sektor. Oavsett verksamhetstyp är det viktigare än någonsin att löpande utvärdera och uppdatera sina affärsstrategier och flexibilitet blir en allt viktigare egenskap.

Vi har djup kompetens och bred erfarenhet av hur man som verksamhet hittar sin väg genom branschpåverkande förändringar t.ex. vid förändrade köpbeteenden, vid digitalisering av verksamheten, för att möta ökad reglering eller vid behov av effektivisering. Vi bidrar med kunnande, idéer och metoder som hjälper våra klienter att utforma vinnande strategier.

Läs mer om KPMG:s kompetens på strategiområdet: 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Growth strategy

Reaching your growth ambitions

 
Läs mer

Kontakt

Enterprise-wide transformation

Ensuring enterprise-wide alignment

 
Läs mer

Thought Leadership

Nya perspektiv, djupa insikter och innovativa idéer. Vi är redo att utmana gammal kunskap – är du?

 
Läs mer

Vårt ramverk – 9 Levers of Value

I mer än tjugo år har ramverket hjälpt våra kunder att skapa, skydda och maximera värde.

 
Läs mer