Strategy | KPMG | SE

Strategy

Strategy

Att vara trygg och framgångsrik idag handlar om att förstå, omfamna och genomföra förändringar, rustad för att möta en ny verklighet.

Att vara trygg och framgångsrik idag handlar om att förstå och genomföra förändringar.

Innovation to results – vi skapar och implementerar morgondagens vinnande strategier

PMG Global Strategy Group har som främsta mål att skapa värde för dig som kund. Vi strävar efter att hitta rätt balans mellan finansiellt resultat och avkastning samt risk och innovation. Då marknader och branscher är i ständig förändring behöver balansen mellan värdeskapande och risk ständigt omprövas, och parametrarna för innovation utmanas

Betydande möjligheter för de som omfamnar förändring
När gränser mellan branscher suddas ut hamnar verksamheter ibland på kollisionskurs. Det skapar både möjligheter och hot samt tar sig uttryck i nya marknader, erbjudanden, kanaler, beteenden och ny teknik. Företagens vardag blir mer komplex och oförutsägbar, och det leder ofta till mer kortlivade affärsmodeller.

Att allokera kapital och generera avkastning på investeringar blir svårare. Många företag upplever idag att de behöver bli mer flexibla, effektiva och skaffa sig bättre kontroll och överblick över strategi och verksamhet. Vikten av bättre samordning mellan finansiell modell, affärsmodell och verksamhetsmodell ökar.

Vår erfarenhet är att det finns betydande möjligheter för organisationer som omfamnar förändringen och är beredda att omdefiniera sin mix av verksamheter, marknader, erbjudanden, varumärken, kunder och kanaler.

Så kan vi stötta dig
Global Strategy Group hjälper verksamheter att förändra och utvecklas, och att hantera de krafter som driver förändring på marknaden. Vi bistår med att definiera mål och utveckla strategier som tar hänsyn till den flexibilitet, kundorientering och effektivitet som krävs och arbetar sida vid sida med våra kunder för att minska risker och nå resultat.

Vi kallar det Innovation to Results.

KPMG:s globala nätverk av strategikonsulter erbjuder insikt och specialistkunskaper från olika sektorer, och från förändringsarbete över sektors- och landsgränser. Som en del av KPMG i stort kan vi dessutom dra nytta av KPMG-nätverkets breda erfarenhet från exempelvis storskaliga omläggningar, förändringshantering, fusioner, förvärv, omstrukturering av verksamheter och finansiell modell, skattestrukturering och riskhantering i de flesta industrier och sektorer.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Våra kontakter