Treasury

Treasury

Med mer än totalt 100 års praktisk erfarenhet gör vi allt från Treasury Reviews till specifika insatser inom strategi, processer och system.

Treasury är ett komplext område som kräver stor praktisk kunskap.

Rådgivning
Treasury är ett komplext område som kräver stor praktisk kunskap, på KPMG har vi totalt över hundra års erfarenhet från praktiskt arbete på finansavdelningar. Vi stödjer Treasury-enheter på såväl finansiella som icke-finansiella företag. Detta inkluderar allt från heltäckande Treasury Reviews och processgenomgångar, till insatser på specifika områden; strategi, risk- och likviditetshantering, systemimplementering, säkerhetsredovisning, skuldhantering och analys av effekten av nya regelverk för att uppfylla organisationens krav på en effektiv och affärsstödjande finansförvaltning.

Treasurystrategi och funktion
Vi kan hjälpa till att analysera och utveckla Treasury-funktionens strategiska roll; geografisk och organisatorisk omfattning, ansvarsområden, operativ effektivitet och relevanta aktiviteter.

Processer och system
Vi hjälper till att analysera, beskriva och omdefiniera Treasury-processer, både på en strategisk och en detaljerad nivå. Vi analyserar också nuvarande och potentiella Treasurysystem.

Risk och riskuppföljning
Vi hjälper till att identifiera riskexponeringar och hur man bäst hanterar dessa. Vi hjälper till att ta fram riskmått och riskdefinitioner, utvecklar och stödjer implementeringen av Treasury-rapportering och hjälper till att utveckla Treasurypolicys och -instruktioner.

Utbildning
Vi erbjuder utbildningar och workshops för att utveckla era medarbetare, vilka anpassas för era behov. Exempel på tidigare utbildningar vi har genomfört är ”Grundkurs finansiella instrument”, ”Praktiskt Treasury-hantering” och ”Cash & Working Capital management”.

Nyhetsbrev
Vårt senaste nyhetsbrev innehåller två artiklar, se länkar nedan. Den ena artikeln beskriver redovisningskonsekvenser vid val av finansieringsinstrument. Den andra artikeln belyser vikten av att utvärdera ett Treasury-Management-System (TMS) inte enbart på dess kostnad utan även utvärdera systemleverantören (dels finansiellt men även från ett hållbarhetsperspektiv). 

Financing decisions with a view to their accounting implications  (PDF 48 KB)

Think carefully before locking yourself into a TMS (PDF 57 KB)

Prenumerera på våra nyhetsbrev

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

Treasury & Investment Management Team

Läs mer om KPMG:s Treasury Team (PDF 1,8 MB).

 
Läs mer