IT-Risk och rådgivning

IT-Risk och rådgivning

Brister vid bearbetning av data kan leda till stora fel i företagets finansiella rapportering.

Vi bidrar till ökad lönsamhet genom att förbättra IT-styrningen och dess processer.

Att hantera risker relaterade till IT och säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav har blivit en fast punkt på företags agendor. Att förbättra den interna kontrollen av IT är avgörande för att bidra till att företag styrs och kontrolleras på ett tillförlitligt sätt. Riskhantering är idag en integral del av företags beslutsfattande, och har blivit en nyckelaktivitet för företagsledare världen över. Effektiv riskhantering ger företagsledningar viktig information vid utvärdering av beslut, och påverkar företagets operationella effektivitet samt finansiella rapportering.

Vi hjälper våra kunder öka värdet i deras investeringar genom att förbättra IT-styrningen och dess processer, samtidigt som vi hjälper till att skydda verksamheterna genom att identifiera risker och anpassa skyddet till verksamhetens behov. Vi inser att IT handlar om affärer vare sig det gäller att effektivisera IT eller skydda informationsinnehållet. KPMG stödjer företag inom både privat- och offentlig sektor, som exponeras för allt mer komplexa regler.

Vi erbjuder rådgivningstjänster riktade både till företagsledningar och andra intressenter, i form av exempelvis oberoende granskningar. Vårt tjänsteerbjudande omfattar bland annat:

  • IT Risk management 
  • IT Internal Audit
  • IT External Audit
  • Assurance, exempelvis ISAE och ISO
  • IT Governance
  • Emerging Technology Risk (Social Media, Cloud, Mobile Technologies & Data Insight Services)

Kontakta oss

  • Våra kontor kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Sociala medier @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Harvey Nash / KPMG CIO Studie 2016

CIO:er blir alltmer kreativa och inflytelserika enligt en av världens största studier.

 
Läs mer

Konsumenter avvisar internetköp på grund av integritetsfrågor

Konsumenter avvisar internetköp på grund av integritetsfrågor

Mer än hälften av alla konsumenter säger att de avvisat ett internetköp på grund av oro för integritetsfrågor, visar KPMG:s nya rapport.

Kontakt

Cybersäkerhet

Den digitala tekniken har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer.

 
Läs mer