Risk Consulting

Risk Consulting

Riskhantering bör vara en djupt integrerad del av alla företag och organisationers kultur.

Riskhantering bör vara en djupt integrerad del av alla företag och organisationers kultur.

Från både ägare och reglerande myndigheter ställs allt högre krav på samhällets företag och organisationer att visa disciplin, kontroll och ansvar. Marknaden har förmodligen aldrig varit mer komplex och riskabel, oavsett om man syftar på finansiella eller operationella risker. De omgivande regleringarna har heller aldrig varit så omfattande. Riskhantering borde därför vara en djupt integrerad del av alla företag och organisationers kultur.

Varför KPMG?
KPMG Risk Consulting hjälper er att på ett effektivt, begripligt och naturligt sätt integrera riskhantering i verksamheten och att åstadkomma såväl regelefterlevnad som en långsiktigt optimerad och hållbar vinstnivå.Vi kan bidra med strategisk rådgivning i frågor som berör organisationens kontroll, styrning och riskhantering. KPMG kan även hjälpa till med lösningar vid mycket specifika frågeställningar gällande allt från värdering av finansiella instrument och IT-riskanalyser till utredningar av ekonomiska oegentligheter, internrevision och kvalificerad redovisningsrådgivning.

Kontakta oss

  • Våra kontor kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Sociala medier @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Harvey Nash / KPMG CIO Studie 2016

CIO:er blir alltmer kreativa och inflytelserika enligt en av världens största studier.

 
Läs mer

Nya krav för hantering av personuppgifter

Nya krav för hantering av personuppgifter

Ökad transparens och tydlighet för konsumenter är målet med EU:s nya dataskyddsförordning.

Kontakt

Internrevision

Internrevision skapar trygghet för styrelse och ledning.

 
Läs mer

Forensic

Vi hjälper till att identifiera risker för oegentligheter, göra sårbarhetsanalyser och bedöma effektiviteten av ett bolags förebyggande processer.

 
Läs mer

IT-Risk och rådgivning

Brister vid bearbetning av data kan leda till stora fel i företagets finansiella rapportering.

 
Läs mer

Regelverk och finansiell riskhantering

Att hantera risker är en viktig uppgift för ledningen i företag och organisationer.

 
Läs mer