Treasury

Treasury

Med mer än totalt 100 års praktisk erfarenhet gör vi allt från Treasury Reviews till specifika insatser inom strategi, processer och system.

Treasury är ett komplext område som kräver stor praktisk kunskap.

Rådgivning
Treasury är ett komplext område som kräver stor praktisk kunskap, på KPMG har vi totalt över hundra års erfarenhet från praktiskt arbete på finansavdelningar. Vi stödjer Treasury-enheter på såväl finansiella som icke-finansiella företag. Detta inkluderar allt från heltäckande Treasury Reviews och processgenomgångar, till insatser på specifika områden; strategi, risk- och likviditetshantering, systemimplementering, säkerhetsredovisning, skuldhantering och analys av effekten av nya regelverk för att uppfylla organisationens krav på en effektiv och affärsstödjande finansförvaltning.

Treasurystrategi och funktion
Vi kan hjälpa till att analysera och utveckla Treasury-funktionens strategiska roll; geografisk och organisatorisk omfattning, ansvarsområden, operativ effektivitet och relevanta aktiviteter.

Processer och system
Vi hjälper till att analysera, beskriva och omdefiniera Treasury-processer, både på en strategisk och en detaljerad nivå. Vi analyserar också nuvarande och potentiella Treasurysystem.

Risk och riskuppföljning
Vi hjälper till att identifiera riskexponeringar och hur man bäst hanterar dessa. Vi hjälper till att ta fram riskmått och riskdefinitioner, utvecklar och stödjer implementeringen av Treasury-rapportering och hjälper till att utveckla Treasurypolicys och -instruktioner.

Utbildning
Vi erbjuder utbildningar och workshops för att utveckla era medarbetare, vilka anpassas för era behov. Exempel på tidigare utbildningar vi har genomfört är ”Grundkurs finansiella instrument”, ”Praktiskt Treasury-hantering” och ”Cash & Working Capital management”.

Nyhetsbrev
I det senaste månadsbrevet bjuder vi på två matnyttiga artiklar som kommer från vårt internationella nätverk.

Den första handlar om svårigheten att mäta effekten av en vald valutariskstrategi. Artikeln lyfter fram två alternativa metoder för att göra denna typ av uppföljning. Den andra handlar om ”förordningen om marknadsmissbruk” (MAR-Market abuse regulation 2014/596/EU). I januari i år tillkom nya guidelines avseende insiderinformation relaterade till råvarukontrakt. Allt fler finansiella instrument omfattas nu av denna förordning. Detta innebär att företag som tidigare inte drabbats av förordningen nu också måste uppfylla förordningens krav.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Market abuse regulation in the real economy

Requirements related to commodity contracts of industrial companies.

 
Läs mer

Kontakt

Treasury 4.0: From standardisation to digitalisation

A significant component of this is digitalisation – a game changer.

 
Läs mer

Testing of agile software development

The days when clients could wait for years between projects and upgrades are long gone.

 
Läs mer

Håll dig uppdaterad med KPMG:s nyhetstjänst

Vill du ta del av KPMG:s trendspaningar, rapporter och andra nyheter via e-post? Du väljer själv frekvens samt vilka ämnen du vill bevaka.

 
Läs mer