Treasury

Treasury

Med mer än totalt 100 års praktisk erfarenhet gör vi allt från Treasury Reviews till specifika insatser inom strategi, processer och system.

Treasury är ett komplext område som kräver stor praktisk kunskap.

Rådgivning
Treasury är ett komplext område som kräver stor praktisk kunskap, på KPMG har vi totalt över hundra års erfarenhet från praktiskt arbete på finansavdelningar. Vi stödjer Treasury-enheter på såväl finansiella som icke-finansiella företag. Detta inkluderar allt från heltäckande Treasury Reviews och processgenomgångar, till insatser på specifika områden; strategi, risk- och likviditetshantering, systemimplementering, säkerhetsredovisning, skuldhantering och analys av effekten av nya regelverk för att uppfylla organisationens krav på en effektiv och affärsstödjande finansförvaltning.

Treasurystrategi och funktion
Vi kan hjälpa till att analysera och utveckla Treasury-funktionens strategiska roll; geografisk och organisatorisk omfattning, ansvarsområden, operativ effektivitet och relevanta aktiviteter.

Processer och system
Vi hjälper till att analysera, beskriva och omdefiniera Treasury-processer, både på en strategisk och en detaljerad nivå. Vi analyserar också nuvarande och potentiella Treasurysystem.

Risk och riskuppföljning
Vi hjälper till att identifiera riskexponeringar och hur man bäst hanterar dessa. Vi hjälper till att ta fram riskmått och riskdefinitioner, utvecklar och stödjer implementeringen av Treasury-rapportering och hjälper till att utveckla Treasurypolicys och -instruktioner.

Utbildning
Vi erbjuder utbildningar och workshops för att utveckla era medarbetare, vilka anpassas för era behov. Exempel på tidigare utbildningar vi har genomfört är ”Grundkurs finansiella instrument”, ”Praktiskt Treasury-hantering” och ”Cash & Working Capital management”.

Nyhetsbrev

Detta månadsbrev innehåller fyra artiklar. Den första artikeln belyser ett väldigt aktuellt ämne, nämligen IFRS 9 och de systemjusteringar eller uppgraderingar som ofta behövs göras för att möta de nya kraven. Den lyfter också fram hur viktigt det är att löpande revidera systemfunktioner och då se till att regelverkskraven uppfylls. Den andra artikeln argumenterar hur cash managementrollen påverkas av digitaliseringen. Den tredje är en uppföljning av en artikel från tidigare i år och handlar om olika sätt att försäkra sig mot väderrisker. Den sista artikeln handlar också om IFRS 9, där vi fångat de utmaningar som vi ser att våra kunder lägger ner mest tid på i dagsläget.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

The efficient way to manage weather risks

A quanto of solace – The efficient way to manage weather risks.

 
Läs mer

Kontakt

Foreign exchange management

Measuring the performance of a risk strategy.

 
Läs mer