Försäkring

Försäkring

Vår tjänst är ett heltäckande utbud där vi kan agera i roller som ansvarig för funktionen, regelefterlevnad eller riskkontroll till strategiskt stöd.

heltäckande utbud av rådgivningstjänster inom försäkring.

Rådgivning
Vi erbjuder ett heltäckande utbud av rådgivningstjänster för regelefterlevnad och riskhantering inom försäkring. Tillsammans med våra aktuarier arbetar vi med alla försäkringsbolag, stora som små. Tjänsterna kan avse såväl operativt som strategiskt stöd för försäkringsföretag inom till exempel Solvens 2 eller MIFID

Stöd till funktionen för regelefterlevnad
Vi kan utgöra er ansvarig för funktionen för regelefterlevnad gentemot Finansinspektionen eller ge stöd där behov finns. Vi erbjuder bland annat att granska och uppdatera styrdokument, rapportera skriftligen till styrelse, informera om regelverksförändringar samt att utföra och rapportera kontroller och avge rekommendationer på åtgärder.

Stöd till funktionen för riskkontroll
Vi kan agera som er ansvariga funktion för riskkontroll gentemot Finansinspektionen eller ge stöd där behov finns. Detta inkluderar att utarbeta en årsplan, granska och uppdatera styrdokument inom området för riskhantering, identifiera och analysera risker, i övrigt stötta i riskprocessen och riskhanteringen, rapportera skriftligen till styrelsen samt att utföra och rapportera kontroller och avge rekommendationer på åtgärder.

Utbildning
Vi erbjuder utbildningar och workshops i samtliga tjänsteområden inom försäkring. Allt från behovsanpassade och skräddarsydda kurser till standardiserade utbildningsprogram.

Rapportering
Vi kan stödja ert försäkringsföretag med att analysera och granska FLAOR/ORSA-rapporter, analysera de underliggande strategierna och vald företagsstyrningsmodell samt vidareutveckla eller upprätta FLAOR/ORSA-rapporter.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

IFRS 17 - Försäkringsavtal

IFRS 17 kommer att innebära väsentliga förändringar i redovisningen för försäkringsbolag.

 
Läs mer

Kontakt