Regelverk och finansiell riskhantering

Regelverk och finansiell riskhantering

Att hantera risker är en viktig uppgift för ledningen i företag och organisationer.

Att hantera risker är en viktig uppgift för ledningen i företag och organisationer.

Att hantera risker är en viktig uppgift för ledningen i företag och organisationer.

I riskhantering ingår bland annat att identifiera, mäta och kontrollera risker. Vår metodik bygger på lång erfarenhet och ger en praktisk vägledning i konkreta situationer. Vi arbetar med översyn av företagets riskprofil och ger förslag på riskstrategier.

Vi hjälper till vid implementering av oberoende riskfunktioner, ger stöd till ledningen vid framtagande av styrdokument och mycket annat. Vi kan stötta er organisation på många sätt; allt från konkret rådgivning till att fylla vakanta tjänster i er organisation. Vi kan också leda skräddarsydda utbildningar, och arrangerar med jämna mellanrum seminarier inom våra tjänsteområden vilket är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper, sitt kontaktnät och bli uppdaterad om det senaste på marknaden.

KPMG erbjuder ledande experter inom finansiell riskhantering som har lång erfarenhet från den finansiella sektorn. Vårt mål är att ni ska ha en effektiv och ändamålsenlig organisation som lever upp till nya och förändrade regelverkskrav.

Tveka inte att höra av dig till oss för att få veta mer om vad vi kan erbjuda, hur vi arbetar och hur vi kan stödja dig i framtiden. Vi ser fram emot vidare kontakt och samarbete!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Återhämtningsplan

Krav på uppdaterad plan senast 1 januari 2017!

 
Läs mer

Kontakt

Kapitalförvaltning

Med vårt välbalanserade team stöttar vi med strategigenomgångar, regelverksrådgivning och riskrapportering.

 
Läs mer

Internationellt utvecklingssamarbete

Vi bistår med strategiska utvecklings- och finansieringsprojekt, genomförande av biståndsinsatser och kapacitetshöjande utbildningsprogram.

 
Läs mer

Värdering av finansiella instrument

Vi ser över värderingsprocesser och genomför oberoende värderingar.

 
Läs mer