Operations

Operations

Vi arbetar med att reducera kostnader, öka effektivitet, säkra värdeskapande och optimera försörjningskedjor genom våra specialistkunskaper inom inköp och logistik. KPMG:s samlade globala kunskap inom operations utnyttjas i Sverige för våra kunder som önskar utveckla sin verksamhet inom operations. 
 
Vill du utveckla din inköpsorganisation för att öka dess värdeskapande för verksamheten på både kort och lång sikt?
Inköp driver inte bara lönsamhet utan kan även ha en stor strategisk betydelse. KPMG har lång erfarenhet av att transformera inköpsorganisationer till att öka sitt levererade värde.
 
Vill ni använda er logistik för att skapa verkliga konkurrensfördelar?
Vi hjälper våra kunder att designa och implementera en logistik som skapar verkliga konkurrensfördelar. Detta uppnås genom optimering av hela produktions- och logistiknätverket. Vi integrerar planeringen tvärs hela nätverket och hjälper våra kunder att effektivisera och sänka kostnaderna. Vi transformerar hela logistikverksamheter och säkrar effektiva processer genom rätt IT-stöd.
 
Customer & Growth
KPMG:s tjänster som fokuserar på att utifrån faktabaserad analys utveckla verksamheters kund-erbjudanden och tillväxtstrategier.
      Strategy & Operations teams can assist our firms’ clients with:
  rapid value procurement ocuses on optimizing strategic sourcing, consolidation of the supply base, improved contract management, improved inventory management through purchase execution and procurement process effectiveness.
  working capital management designs and embeds approaches to develop and implement visibility, control and generation of cash and working capital across the business operations.
  supply chain optimization  advises on lean manufacturing, lean six sigma, operations, product lifecycle management, logistics, sourcing, and distribution.
  business integration advises on mergers of business organizations (called post merger integration), shortly after a deal is finalized or years after many mergers have been executed.
  customer management provide insights in to managing the entire life cycle of a customer, helps with visibility into customer segmentation and assists in increase customer retention and acquisition.

      Strategy & Operations teams can assist our firms’ clients with:
  rapid value procurement ocuses on optimizing strategic sourcing, consolidation of the supply base, improved contract management, improved inventory management through purchase execution and procurement process effectiveness.
  working capital management designs and embeds approaches to develop and implement visibility, control and generation of cash and working capital across the business operations.
  supply chain optimization  advises on lean manufacturing, lean six sigma, operations, product lifecycle management, logistics, sourcing, and distribution.
  business integration advises on mergers of business organizations (called post merger integration), shortly after a deal is finalized or years after many mergers have been executed.
  customer management provide insights in to managing the entire life cycle of a customer, helps with visibility into customer segmentation and assists in increase customer retention and acquisition.

Kontakta oss

Global studie - Future proof procurement

Har du funderat på om din inköpsorganisation är framtidssäkrad? Läs om KPMGs syn på framtidens inköpsorganisationer (PDF 5,47 MB).

 
Read more

Bättre inköpsfunktion ökar konkurrenskraften

Bättre inköpsfunktion ökar konkurrenskraften

I den nya rapporten “The Power of Procurement – the Nordics” har KPMG undersökt hur nordiska organisationer utnyttjar sina inköpsorganisationer.

Kontakt

Öka inköp genom att investera i teknik och kompetens

En studie från KPMG visar bristen på inköpskompetens förväntas öka under de kommande åren.

 
Read more

Demand-driven supply chain 2.0

A direct link to profitability.

 
Read more

Executive Talks

Video series focusing on procurement and supply chain challenges.

 
Read more

Procurement

Vi har lång erfarenhet av att transformera inköpsorganisationer till att öka sitt värde.

 
Read more