Finance | KPMG | SE

Finance

Finance

KPMG:s team besitter djup kompetens inom ekonomifunktionens utmaningar och har lång erfarenhet från en lång rad branscher, marknader och roller.

KPMG:s team besitter djup kompetens inom ekonomifunktionens utmaningar.

Ekonomifunktionens roll i verksamheten spelar en allt större roll.

Utöver självklara uppgifter som korrekt ekonomisk rapportering i rätt tid måste ekonomifunktionens arbete anpassas till affärsstrategin, och ge finansiell analys och insikt för att stödja företagens beslutsfattande. Genom att kombinera en tydlig finansstrategi med effektiva processer och rätt kompetens finns det stora möjligheter för ekonomifunktionen att skapa bestående värde till verksamheten. 

KPMG:s team besitter djup kompetens inom  ekonomifunktiones utmaningar och våra konsulter har mångårig erfarenhet från en lång rad branscher, marknader och roller. Med omfattande tillgång till ett globalt nätverk av ledande experter och stor kunskap och kapacitet lokalt gör vi skillnad för dig och ditt företag.

Behöver din ekonomifunktion tydliggöra och anpassa sin strategi för att på ett bättre sätt kunna stödja och stärka affären?
Genom att bistå i såväl framtagande som implementering av organisationens finansstrategi bistår vi i att öka ekonomifunktionens värdeskapande.

Läs mer om våra tjänster inom Strategy & Transformation.

Kan din ekonomiorganisation och dess processer optimeras ytterligare för att möjliggöra effektiva, värdeskapande leveranser - i rätt tid och med rätt kvalitet?
Genom att effektivisera och optimera ekonomiorganisationer hjälper vi våra kunder att frigöra resurser, öka fokus på analys och förbättra stödet till bolagets övriga verksamhet.

Läs mer om våra tjänster inom Efficient Finance Operations.

Har din ekonomifunktion potential att öka kvalitet och sänka kostnader genom samordning och outsourcing av ekonomiprocesser?
Genom att samordna processer inom ekonomifunktionen uppnås inte bara skalfördelar - samlad kompetens och möjlighet till fördjupad expertis bidrar starkt till högre kvalitet i leveranser.

Läs mer om våra tjänster inom Shared Services & Outsourcing. 

Hur kan du styra din verksamhet mot ökad innovation, kvalitet och lönsamhet?
Hur kan din verksamhet skapa värde för kunder och medarbetare genom en bättre uppföljning, analys och styrning?De stora mängder data som finns tillgängliga kan när de används rätt utgöra värdefulla beslutsunerlag. Detta kräver dock genomtänkta informationsmodeller och ett för ändamålet bra systemstöd.

Läs mer om våra tjänster inom Enterprice Performance Management.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Höga förväntningar på den moderna CFO:n

KPMG:s rapport The view from the top, som bygger på svar från 500 företagsledare radar upp de förväntningar som dagens CFO möter.

 
Läs mer

Kontakt

Performance reporting: An eye on the facts

KPMG has collaborated with ACCA for our second survey of finance professionals - Performance reporting: An eye on the facts.

 
Läs mer

Planning, budgeting and forecasting: an eye on the future

Almost 1 in 2 finance professionals say annual budgets are 'politically agreed numbers', which cease to be relevant after they’re set.

 
Läs mer

Profitability and Cost Analysis – An Eye on Value

KPMG have collaborated with the ACCA for their third and final global survey of finance professionals.

 
Läs mer