Contract Compliance Services | KPMG | SE

Contract Compliance Services

Contract Compliance Services

Vi hjälper er att upptäcka finansiell och teknisk felrapportering och förbättra komplexa avtal och rapporteringsprocesser.

Vi hjälper er att upptäcka finansiell och teknisk felrapportering.

Med våra tjänster inom Contract Compliance Services (CCS) kan KPMG hjälpa er med ett riktigt och optimerat utnyttjande av era ingångna avtal såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Regelverk, avtalsstrukturer och komplexitet i IT-miljöer bidrar till en osäkerhet i materiella och immateriella tillgångar och innebär risker i självrapporterade affärsrelationer. Många företag går idag miste om intäkter från licenser och royalties, eller betalar mer till leverantörer än vad det faktiska behovet är.

Nulägesrapport - Compliance Baseline
KPMG kan hjälpa er upptäcka finansiell och teknisk felrapportering genom att upprätta en nulägesrapport (s.k. compliance baseline) baserat på avtal mellan er och era affärspartners. En compliance baseline kan resultera i realiserade besparingar eller förbättrad ROI (Return on Investment).

Exempel på våra tjänster är:

  • Software Asset Management (SAM)
  • Software End-User License Review
  • Royalty Compliance
  • Vendor Contracts 
  • Ad Agency Contract Compliance
  • Reseller and Distributor Review
  • Digital Distribution
  • Intellectual Property (IP) Audit

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Managing software assets effectively

Lär dig mer om Software Asset Management (SAM) och vad KPMG kan hjälpa er med.

 
Läs mer

Kontakt

Domstolsbeslut

Läs om domstolsbeslutet från Royal Courts of Justice angående indirekt användning.

 
Läs mer

Webinar: Pull Out All the Stops and Make the Right Decisions for SAP License Management

Lär dig mer om indirekt användning av licenser tillsammans med KPMG och olika programvaruleverantörer (engelska) efter domen.

 
Läs mer

Webinar: SAP Indirect Usage

Lär dig mer om indirekt användning av licenser tillsammans med KPMG och olika programvaruleverantörer (engelska) efter domen.

 
Läs mer