Forensic And Internal Risk | KPMG | SE
close
Share with your friends

Forensic And Internal Risk

Forensic And Internal Risk

Utveckling och och utvärdering av såväl risk som effektivitet i centrala processer.

Utveckling och och utvärdering av såväl risk som effektivitet i centrala processer.

KPMG Sveriges rådgivningsgrupp inom Forensic och Intern Risk

Vi besitter en rad olika kompetenser och många av oss har lång erfarenhet och specialistkunskap inom sina områden.

Contract Compliance Services
Med våra tjänster inom Contract Compliance Services (CCS) kan KPMG hjälpa er med ett riktigt och optimerat utnyttjande av era ingångna avtal såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Forensic
KPMG Forensic hjälper till att förebygga, upptäcka samt åtgärda situationer där organisationer riskerar att lida ekonomisk skada samt även förlora intressenters förtroende.

Enterprise Risk Management
Med effektiv riskhantering följer ökad flexibilitet där verksamhetens potential att anpassa sig efter inre och yttre förändringar, ökar möjligheten att nå de för verksamheten satta målen.

Intern styrning och kontroll
KPMG har länge hjälpt företag där vi tillsammans utvärderar och utvecklar intern styrning och kontroll för att skapa värde för organisationen.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt