Forensic And Internal Risk | KPMG | SE

Forensic And Internal Risk

Forensic And Internal Risk

Utveckling och och utvärdering av såväl risk som effektivitet i centrala processer.

Utveckling och och utvärdering av såväl risk som effektivitet i centrala processer.

Vi besitter en rad olika kompetenser och många av oss har lång erfarenhet och specialistkunskap inom sina områden

Contract Compliance Services
Med våra tjänster inom Contract Compliance Services (CCS) kan KPMG hjälpa er med ett riktigt och optimerat utnyttjande av era ingångna avtal såväl ekonomiskt som organisatoriskt.

Forensic
KPMG Forensic hjälper till att förebygga, upptäcka samt åtgärda situationer där organisationer riskerar att lida ekonomisk skada samt även förlora intressenters förtroende.

Enterprise Risk Management
Med effektiv riskhantering följer ökad flexibilitet där verksamhetens potential att anpassa sig efter inre och yttre förändringar, ökar möjligheten att nå de för verksamheten satta målen.

Intern styrning och kontroll
KPMG har länge hjälpt företag där vi tillsammans utvärderar och utvecklar intern styrning och kontroll för att skapa värde för organisationen.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

Contract Compliance Services

Vi hjälper er att upptäcka finansiell och teknisk felrapportering och förbättra komplexa avtal och rapporteringsprocesser.

 
Läs mer

Forensic

Vi hjälper till att identifiera risker för oegentligheter, göra sårbarhetsanalyser och bedöma effektiviteten av ett bolags förebyggande processer.

 
Läs mer

Intern styrning och kontroll

KPMG har länge hjälpt företag där vi tillsammans utvärderar och utvecklar intern styrning och kontroll för att skapa värde för organisationen.

 
Läs mer