Technology Enablement | KPMG | SE

Technology Enablement

Technology Enablement

Vi hjälper våra kunder att realisera hållbar nytta med IT.

Vi hjälper våra kunder att realisera hållbar nytta med IT.

Vi på KPMG är unikt positionerade att förstå våra kunders affär och deras verksamhetsbehov.

Vi vet dessutom hur IT skall hanteras för att realisera målen samt skapa nya möjligheter. Det gör att vi inte bara kan hjälpa våra kunder att utveckla strategi och målbild för verksamheten - vi kan också realisera affärsmålen.
 
De flesta implementationsprojekt fokusera på att få ett system på plats, förändringsledning och nya processer hanteras separat. Vi har etablerat en modell som tar hänsyn till alla dimensioner som behövs för att få till verklig och hållbar förändring. Vi kallar det för Business Integration.
 
I rollen som Business Integrator tar vi hänsyn till följande dimensioner:
 
Människa
Alla förändringsprojekt innefattar människor och vi vet att medveten förändringsledning är en viktig del för att uppnå riktig och hållbar förändring.
 
Process
Vi vet hur man arbetar effektivt inom stödprocesser och operativaproceser. Vi kan dessutom ekonomi, skatt och hållbar utveckling. Vi vet också att det krävs ett gediget processarbete för att lyckas implementera gemensamma processer.
 
Teknik
On-premise lösning eller molntjänst är en fråga som fler behöver ta ställning till. Vilken IT-arkitektur vill jag bygga och hur ser säkerheten ut i den lösning jag väljer? Vi vet hur man hanterar risker inom IT och realiserar nyttan med de nya teknikerna.
 
System/applikation
Vi har kompetens inom de största systemfamiljerna som är relevanta för våra kunders förändringar: SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, Agresso, M3, Jeeves.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Vad särskiljer en digital ledare – och hur når ni dit?

Vilka faktorer särskiljer ledarna? Och vilka 6 steg kan man ta för att lyckas bättre?

 
Läs mer

Våra kontakter

The Creative CIO’s Agenda: Journey to the cloud

Getting started: three keys to unlocking cloud value.

 
Läs mer

Robotics Process Automation (RPA)

RPA är ett samlingsbegrepp för tekniker som används för att automatisera arbete som tidigare utförts manuellt av människor.

 
Läs mer

Innovation och säkerhet dominerar företagens IT-agenda

Innovation och säkerhet står högst på globala företags IT-agenda, enligt CIO Survey 2017.

 
Läs mer