Cybersäkerhet | KPMG | SE

Cybersäkerhet

Cybersäkerhet

Den digitala tekniken har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Men den medför också nya hot och risker som vi behöver hantera.

KPMG erbjuder rådgivning för dig som behöver en bättre cybersäkerhet.

Den digitala tekniken har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Men den medför också nya hot och risker som vi behöver hantera.

KPMG erbjuder rådgivning för dig som behöver se över organisation och system för en bättre cybersäkerhet.

Den digitala miljön innebär möjligheter för företag som vill söka nya marknader och är villiga att investera i ny teknik. Men den digitala utvecklingen utsätter också företag och organisationer för nya hot och risker. Det är inte en fråga om när, utan om hur många gånger ditt företag utsatts för en cyberattack. Denna nya verklighet skapar en känsla av utsatthet som ibland utnyttjas av aktörer som vill sälja produkter, vilket ofta resulterar i onödiga investeringar på ineffektiva program med dålig anpassning till risk och affärssammanhang.

Cybersäkerhet handlar sällan om en ny teknik och är inte heller enbart en fråga för IT-avdelningen. På KPMG ser vi alltför ofta att dessa frågor gör ledningen osäker på vad som egentligen behöver göras och vem man kan lita på när det gäller att rusta organisationen inför digitala risker och hot.

På KPMG arbetar vi främst med att utvärdera och skapa förmågan att förhindra eller hantera en attack i våra kunders system eller informationsläckage med speciellt fokus på organisationens verksamhetsprocesser, säkerhetsarkitektur och strategi. För oss handlar cybersäkerhet om vad du kan åstadkomma – inte om förbud och begränsningar.

Vi kan hjälpa dig att balansera kostnaden för att skydda informationen mot kostnaden för potentiella risker.

Exempel på våra tjänster är:

  • Förändringsprojekt med tillhörande processer, rutiner och arkitektur.
  • Global Cyber Incident Response
  • Riskhantering och riskanalyserPenetrationstester/IT-säkerhetsgranskningar
  • Vår globala mognadsanalys Cyber Security Maturity Assessment.
  • Förberedande analys inför kommande EU-förordning om skydd av personuppgifter.
  • Kontinuitetsplanering inklusive kris- och katastrofhantering

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

NIS: Informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster

KPMGs experter om direktivet som syftar till ökat skydd för samhällskritisk infrastruktur.

 
Läs mer

Kontakt

Fem steg till bättre skydd mot cyberattacker

Cyberattacker är ett reellt hot för alla företag, oavsett bransch eller storlek. Men faran kommer inte bara utifrån, även inre hot är ganska vanligt.

 
Läs mer

The disruptors are the disrupted

New KPMG global technology report: New technologies are changing the face of the technology industry.

 
Läs mer

Fabrikskapning bara en tidsfråga

I åratal har informationssäkerhet i stora bolag handlat om att skapa strukturer för att skydda viktiga datatillgångar.

 
Läs mer