CIO Advisory | KPMG | SE

CIO Advisory

CIO Advisory

CIO Advisory hjälper företag att navigera i dagens komplexa och dynamiska miljö och samtidigt adressera risker, styrning och informationssäkerhet.

CIO Advisory hjälper våra kunder att driva verksamheten framåt och bidra med affärsnytta.

Fokus för dagens CIO har flyttats från daglig drift till utnyttjande av teknik för att skapa affärsnytta.

Våra konsulter inom CIO Advisory hjälper företag och organisationer att navigera i dagens komplexa och dynamiska miljö och samtidigt adressera risker, styrning och informationssäkerhet. Ett ökat behov av transformation och digitalisering av affären innebär utmaningar även för den mest kompetenta IT-organisationen. För dagens CIO driver IT affären framåt och inte bara stödjer den. Tekniken kan addera värde genom att effektivisera, öppna upp nya marknader, differentiera tjänster, skapa bättre kundupplevelser och förse verksamheten med beslutsstöd. Detta samtidigt som kostnader och kvalitet är i fokus.

CIO Advisory hjälper våra kunder med bland annat följande:

  • Utvärdering av IT-strategi och -organisation 
  • IT performance - benchmarking, KPI:er och optimering
  • IT governance - Utvärdera och implementera styrningsmodeller och processer 
  • Sourcing - strategi, upphandling och förhandling
  • IT risk management och internrevision
  • IT assurance - Assurance rapportering t.ex. SOC 1-3

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Vad särskiljer en digital ledare – och hur når ni dit?

Vilka faktorer särskiljer ledarna? Och vilka 6 steg kan man ta för att lyckas bättre?

 
Läs mer

Kontakt

The Creative CIO’s Agenda: Journey to the cloud

Getting started: three keys to unlocking cloud value.

 
Läs mer

The Creative CIO’s agenda: six big bets for digital transformation

We have identified 6 “big bets” that CIOs need to make now to both defend against disruption and be disruptors themselves. (PDF 468 KB)

 
Läs mer

Getting started with digital labor

Defining digital labor and outlining the various forms and potential use cases.

 
Läs mer