Digital Transformation & Innovation | KPMG | SE

Digital Transformation & Innovation

Digital Transformation & Innovation

Våra kunder står inför en verklighet där digitalisering av verksamheten är affärskritisk.

Våra kunder står inför en verklighet där digitalisering av verksamheten är affärskritisk.

Våra kunder står inför en verklighet där digitalisering av verksamheten är affärskritiskt både för att bli mer effektiva och för att öka försäljningen.

Såväl affärsrelaterade som interna processer ställer krav på smarta IT-lösningar som fungerar ihop, samtidigt som de ska vara säkrade mot intrång.

På KPMG Digital Transformation & Innovation är vi övertygade om att inspirerade medarbetare och innovativa tjänster skapar värde för våra kunder. Genom lokala team och ett globalt expertnätverk arbetar vi nära kunden för att lösa dessa komplexa utmaningar, från förstudie hela vägen till implementering och förvaltning.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Project Advisory

Vi arbetar för att öka våra kunders affärsvärde.

 
Läs mer

Kontakt

IT Sourcing

Vi erbjuder rådgivning inom IT Sourcing till globala och lokala organisationer.

 
Läs mer

Technology Enablement

Vi hjälper våra kunder att realisera hållbar nytta med IT.

 
Läs mer

Cybersäkerhet

Den digitala tekniken har förändrat vårt sätt att leva, arbeta och göra affärer. Men den medför också nya hot och risker som vi behöver hantera.

 
Läs mer