Sälja | KPMG | SE

Sälja

Sälja

Våra integrerade specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna och guidar dig genom försäljningen.

Vi hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna och guidar dig genom försäljningen.

När ett företag ska säljas krävs en framgångsrik strategi för en aktiv portföljförvaltning samt en väl planerad försäljningsprocess.

Våra rådgivare är framåtblickande specialister med bred kompetens och djup branschkunskap som navigerar dig framåt i processen, allt för att undvika en värdeförlust. Från att hjälpa dig att förstå de potentiella riskerna och fördelarna med en avyttring till att minimera värdeförlusten. Vi kan bedöma din situation och stödja din förhandlingsposition för att maximera försäljningspriset och genomföra affären så smidigt som möjligt för den kvarvarande verksamheten.

Våra integrerade specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna och guidar dig genom kritiska stadier under planering och genomförandet av försäljningen.

  • Portföljstrategi: Hur gör jag för att maximera aktieägarvärdet?
  • Exitalternativ: Vilka är mina strategiska alternativ för att maximera aktieägarvärdet ur exitsynpunkt?
  • Förberedelser för exit: Hur förbereder jag verksamheten för utträde?
  • Utförande: Hur gör får jag affären klar till rätt pris?
  • Pre-close: Är jag redo att stänga affären?
  • Post-close: Hur fångar jag upp det värde som har skapas?

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Köpa

Vi hjälper dig att identifiera väsentliga risker och stöttar dig genom hela förvärvscykeln

 
Läs mer

Kontakt

Partnerskap

Våra specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna genom kritiska skeden från idé till sjösättning av ett rörelseförvärv.

 
Läs mer

Finansiera

Våra specialistteam hjälper dig att definiera dina finansieringsmål och finansieringsalternativ.

 
Läs mer

Förbättra

KPMG:s team av specialister guidar dig genom svåra tider för att leverera konkreta resultat för dig och dina intressenter.

 
Läs mer